Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu.

   Knygnešys – žodis, sunkiai išverčiamas į kitas kalbas. Jį galima tik nusakyti ir paaiškinti jo reikšmę. Savitai ir išradingai tą padarė italų kalbininkas Pietro U. Dini savo knygoje „Baltijos žiedas“, knygnešį pavadinęs portalibri ir šalia paaiškinęs: contrabbandieri della Lituanita – pažodžiui išvertus – lietuviškumo kontrabandininkas. Ko gero, toks šio žodžio ir viso reiškinio apibūdinimas yra vienas tiksliausių.

 2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje atitikmenų neturinčią veiklą, o kovo 16-oji oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami visi draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos vis tiek buvo gabenamos aktyviai.

    Tad knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji- įžymiojo Lietuvos knygnešio J.Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti.

   Bet kiekvienas kraštas turi ir savo knygnešius, todėl Krokialaukio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Jolita Vaičiulienė kartu su Kumečių bibliotekos vyr. bibliotekininke Nijole Pocevičiene suorganizavo knygnešių-kraštiečių pagerbimą. Peršėkininkų kaime gimęs žymiausias Dzūkijos knygnešys K.Stasiukynas, Krokininkų kaime – J. Mardosa, Verebiejų kaime – J. Lubauskas ir visi jie amžino poilsio atgulė Krokialaukio kapinėse. Minėjimo dalyviai aplankė K.Stasiukyno tėviškėje pastatytą koplytstulpį, Krokialaukio kapinėse- jų amžino poilsio vietas, prisiminė nuveiktus darbus, uždegė atminimo žvakeles ir padėjo vaikų pagamintas trispalves gėlytes.

  Kovo 16-25 d. Krokialaukio bibliotekoje veiks paroda „Kas saugojo lietuvišką žodį“. Kviečiame apsilankyti.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė

Jolita Vaičiulienė