Alytaus rajono kultūros centro Punios skyriaus darbuotojai pakvietė pagerbti ir prisiminti žuvusius partizanus prie Dzūkų rinktinės Margio grupės žūties vietos įamžinimo paminklo Aleksandravos kaime Punios seniūnijoje.