Paskutinė mokslo metų savaitė Punios mokykloje skirta neformaliojo švietimo veikloms. Viena iš dienų - profesijų diena. Kadangi šiais metais Gedulo ir vilties dienai paminėti bendrojo ugdymo įstaigoms buvo siūloma pilietinė iniciatyva „Tremties vaikų žaislai“, todėl mokiniai mokėsi gaminti lėles, susipažino su lėlininko profesija.  Kiekvienas kūrė lėlę, įsivaizduodamas, kad tokią lėlę būtų galėję pasigaminti vaikai tremtyje ir mielai su ja žaidę. Pagaminę lėles, jas eksponavo parodoje.

     Po kūrybinės veiklos visi ėjome į konferencijų klasę, kurioje organizavome Gedulo ir vilties dienos minėjimą. Jo metu mokiniai skaitė posmus, tremtinių prisiminimus, pristatė skaidres. Tylos minute pagerbė tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų. Taip buvo stengiamasi išsaugoti dešimčių tūkstančių tautiečių, patyrusių tremtį ir kalinimus, likimus, istorijas ir atminimą. Visus suvienijo ir paskatino susimąstyti Lukos atliekama daina „Vaikai“.

     Veiklos  mokiniams suteikė ne tik žinių, bet ir ugdė jų kūrybiškumą, toleranciją vienas kitam, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.


Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus informacija