Danielius Jakubavičius

Kviečiu pasiklausyti neužmirštamos dainos "Vinguriavo takelis", kurią atlieka "Rojaus obuoliukai":