Ruošiantis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos jubiliejui Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė dalyvavo pasitarime su Kultūros paveldo departamento (KPD) Alytaus – Marijampolės skyriaus vadovu Aliumi Baranausku, specialistais Simno bažnyčioje dėl vykdomų ir planuojamų darbų.

Svarstyta presbiterijos (altorinės dalies) tvarkybos darbų kokybė ir tolimesni darbai, Rožinio brolijos koplyčios polichromijos tyrimų rezultatai, išvados, įpaveldinimo (apskaitos duomenų tikslinimo) eiga. 

Be savivaldybės vadovų, KPD specialistų, pasitarime klebonas Raimundas Žukauskas, savivaldybės tarybos narys Gintautas Radžiukynas, sienų tapybos restauratorė Audronė Kaušinienė, rangovo UAB „Ekodora“ direktorius Remigijus Indrulionis. 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ kitais metais minės leidybos 50-metį. LR Seimas 2022 m. paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. 

Pogrindyje leista Kronika  svarbi lietuvių tautai ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui.

Ji griežtos cenzūros, propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygomis buvo platinta net 17 metų, bet jai pavyko pralaužti geležinę uždangą ir skelbti pasauliui apie tikrąją padėtį Lietuvoje. 

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ pradėta leisti 1972 m. kovo 19 d. Simne. Jo redaktorius buvo (tuomet kunigas) arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Prie „LKB kronikos“ leidimo, platinimo prisidėjo daugybė žmonių, ypač seserų vienuolių.


 

Nuolat persekiojant sovietiniam KGB, per 1972–1989 metų laikotarpį pogrindžio sąlygomis buvo išleistas 81 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeris. 

Alytaus rajono savivaldybės taryba 2020 m.  Sigitui Tamkevičiui suteikė rajono garbės piliečio vardą. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija