Paklausykite ir pasidžiaukite, kaip kitataučiai atsiliepia apie Dzūkijos krašte įsikūrusį Simną, jo vietoves ir gyventojus!