Gegužės mėn. 27 d. Valkininkų bažnyčioje vyks 5-oji vargonų muzikos valanda "Vargonų valanda".