2020-ųjų metų sausio 5-ąją Alytaus rajone Trijų Karalių ir Žvaigždės inscenizuotą pasirodymą bažnyčioje ir lankymąsi žmonėse, tradiciškai organizavo aktyvi Rumbonių parapijos bendruomenė (Alytaus r.), bene vieninteliai rajone išlikę tokie aktyvūs ir nenuilstantys liturginėse šventėse.

Trys Karaliai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, lydimi Žvaigždės, dalyvavo Rumbonių Švč.Trejybės bažnyčios Šv. Mišiose, vėliau visiems linkėdami sėkmės, gero derliaus ir sveikatos, aplankė parapijos kaimuose gyvenančius žmones bei vietos vienuolyne prižiūrimus senelius.

Organizatorių inf.