Spalio 21 d. Alovės medicinos punkto uždarymo dieną, bendruomenės salėje vyko popietė, skirta pagerbti Reginai Grigaravičienei, keturis dešimtmečius čia dirbusia felčere, o vėliau bendruomenės slaugytoja. Kaimo žmonės ją seniausiai vadina daktare.
  Renginyje dalyvavo buvę Alytaus rajono PSPC gydytojai Janina Kačergienė ir Antanas Griškevičius, atvyko ir Reginos Grigaravičienės kolegės, med. punktų felčerės Laimutė Lubauskienė iš Kančėnų, Dalė Džervienė iš Punios, Staselė Turauskienė iš Rimėnų, Danguolė Kunėjienė iš Nemunaičio.
  Žengdama per naują laiko slenkstį medikė susirinkusiems papasakojo apie savo pasirinkimo kelią, apie tai, kad pirmieji žingsniai Alovėje nebuvo lengvi, bet jaunos medikės ryžtas, nuoširdumas, pasiaukojimas, gebėjimas suteikti reikalingą pagalbą ir viltį, jos begalinis atsidavimas, tarnystė, kantrybė, pareigingumas pelnė ypatingą žmonių pagarbą. Labiausiai įsiminusius išgyvenimus ji papasakojo ir susirinkusiems į popietę. Ne visi prisiminimai buvo linksmi... Medikė prisiminė ir 1995 metais išgyventas didžiausios įtampos akimirkas, kai teko gaivinti ketverių metų mergytę, kurią be sąmonės iš tvenkinio ištraukė mokytoja Sigutė Kaminskienė. Iki atvykstant greitosios pagalbos medikams felčerė teikė mergaitei pirmąją pagalbą ir ją išgebėti pavyko. išspausdinta    Klausantis medikės prisiminimų šypsenas keitė ašaros...


   Medikę pagerbė monsinjoras Alovės ir Ryliškių klebonas St. Stankevičius, kuris apgailestavo, kad med. punktas Alovėje uždaromas. Medikei buvo galima paskambinti bet kuriuo paros metu, pasitarti. Jai dėkojo seniūnė I. Stenionienė, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja L. Alksninienė, kuri patikino, kad „... kai Reginutė būdavo med. punkte, ji jausdavusi tvirtą stogą virš galvos, nes kas benutiktų mokykloje, žinojo, kad būtina pagalba bus suteikta“. Padėkos žodžius tarė ir bendruomenės pirmininkė A. Kisielienė ir kiti atvykusieji.
 Popietėje dalyvavusi aloviškė Jadvyga Buikienė, kartu su medike R. Grigaravičiene sanitare dirbusi 13 metų, sakė kad „...mes visada gerai sutarėme, o dabar Reginutė man kaip dukra... Artimesnio žmogaus aš neturiu.“
  Argi gali viską prisiminti ir papasakoti? Gydytojas A. Griškevičius linkėjo medikei prisiminimus užrašyti į knygą. Toje pačioje salėje eksponuotoje spaudinių parodoje „Pašaukimas – padėti žmonėms“ ne vienas straipsnis apie šią medikę, ne viena žinutė.
   Nepaminėjau, kad dukros Aura ir Aistė yra teisininkės, kad 2006 metais Regina Grigaravičienė pelnė geriausios rajono medikės vardą, kad 2007 m. buvo išrinkta į rajono tarybą.
   Padėkos žodžiai, gėlės, apkabinimai, linkėjimai, ansamblio ,,Susiedai“ atliekamos dainos ir viltis, kad :
Po dangum tuo pačiu, ta pačia lemtimi,
Vienas kito ieškosime, rasime, lauksime.
Visada - tolimi, niekada - svetimi,
Mes lyg paukščiai vis tiek susišauksime.

                                                   Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
                                                        Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė   
                                                                  Birutė Jarusevičienė