Danielius Jakubavičius

Varčios girioje vyko Varčios mūšio 75-erių metų minėjimo renginys, su prisiminimais, daina ir žinoma krepšinio turnyru 3x3.