Danielius Jakubavičius

Rugsėjo mėn. 6 d. Alytaus rajono  „Venciūniškių“ bendruomenė šventė savo jubiliejinį 10-metį.

Renginio metu buvo pristatyti svarbiausi bendruomenės veiklos aspektai, įgyvendinti projektai ir nuveikti darbai.

Šventinę programą bendruomenei dovanojo šauniausi atlikėjai: dainininkė Agnė Petravičienė-Gansauskienė, ansamblis „Pavakarys“, (vadovai R. ir A. Tamašauskai), liaudiškos muzikos kapela „Balkis“ (vadovas E. Zaleckas) vokalinė instrumentinė grupė „Dzūkijos aidas“ (vadovai R. ir A. Tamašauskai), dainininkai Ilona Zapolskienė, Vytautas Franckevičius, Antanas ir Algis, grupė „Bent“, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro cirko studijos „Dzūkija“ akrobatės Gabija, Kristina, Austėja ir Rugilė ( vadovė J. Bujanauskaitė). Renginį vedė šaunusis Arūnas Narauskas.

"Venciūniškių" bendruomenė sako nuoširdžiausią Ačiū atvykusiems sveikinti ir perdavusiems šilčiausius jausmus pirmininkei Dalei Kočiūnei, taip pat tariamas Ačiū renginio rėmėjams: Alytaus rajono savivaldybei, notarei Nijolei Liubamirskienei, Egidijui Dimšai, Reginai Tamašauskienei, Ovidijai ir Vytautui Stanevičiams, Ivetai Urbanavičienei, Elvyrai Surdokienei, Astai Vaitulevičienei, Dariui ir Vaidai Saulevičiams, Rimutei ir Artūrui Grižams, Justinai ir Edmundui Buzūnams, Rimos Mickevičienės parduotuvei, Vilmai Paulauskienei, Elenai Krugelienei, Jurgitai Surdokienei, Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariams: Danieliui Jakubavičiui, Mindaugui Aldoniui, Mariui Jasaičiui ir Monikai Ražanauskienei.