Puoštas irgi rožėmis. Subtilių pastelinių spalvų sviestiniai žiedai gražiai sugulė į vainiką, apjuosiantį visa pasakantį užrašą:

 Ačiū Jums, Mamos, už meilę ir naktis bemieges,

Už švelnumą rankų, virpesį širdies,

Visada mums būsit kaip gražiausias žiedas,

Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties... 

Taip jautriai, nuoširdžiai, originaliai visas mamas Motinos dienos proga sveikino londoniečiai. Londoniečiai – mūsų, o ir aplinkinių kaimų  suaugę  vaikai (taipogi kaimo marčios, žentai, draugai), gyvenantys užsienyje. Būdami toli, jie pasistengė per tarpininkus ir patikėtinius šventinį sekmadienio vakarą sukviesti mamas į Kančėnų kaimo bendruomenės namus ir surengė čia jaukią šventę. Jų kreipimasis/ sveikinimas, kurį perskaitė Vilma Zalieckienė, palietė jautriausias sielos stygas:

„Kiekvieną rytą, kai tik nubundu, nors akimirkai prabėga vaizdinys iš praeities. Aš niekuomet nežinau, ką pasakysi, staiga užklydusi į mano mintis..  Stebiuosi, ar tai mano ilgesys sugrąžina tavąsias rankas ir akis, ar tai tavo meilė atskraidina veido šypseną ir širdies šilumą. Mane lydintis tavasis gerumas, mama, visuomet atsiranda šalia, kai užklumpa sunkiausios minutės, valandos, dienos. Tuomet ypatingai jaučiu mūsų dvasinį ryšį. Tu vienintelė gali išklausyti nepasmerkusi, suprasti nepajuokusi, atleisti neapkalbėjusi.

Nepagalvok, brangi Mama, kad prisimenu tave tik tuomet, kai sunku... Ne, mano Saule!, Ne, mano Laimės  žvaigždele! Ne, mano Meilės gėlele! Esu tavo didžiulės šventės džiaugsme visa širdimi.

Apkabinu tave ir bučiuoju.“

Ne vienos mamos skruostu nuriedėjo ašara...  Laimei, jai išdžiūti greitai padėjo Sandrutės Zalieckaitės daina, nes reikėjo ploti ir šypsotis! Paskui – dalintis prisiminimais apie...nerūpestingą savo vaikų vaikystę.

Laimingos tą vakarą skirstėsi į namus mamos – užauginti tokie puikūs vaikai!  Nustebina ir nudžiugina taip jau ne pirmąkart (ko vertos jų organizuotos Kaimo šventės ir kitos iniciatyvos)!

Esame be galo dėkingos – nes yra, kas nepamiršta! Ne tik savo mamos, bet ir visų.

Nuoširdus ačiū organizatoriams! 

Visų mamų vardu – Rita Mikuckienė,

                                    ARSVB Kančėnų filialo bibliotekininkė. Tarpininkė.