Alytaus Likiškėlių progimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti

 Alytaus Likiškėlių progimnazija skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Alytaus Likiškėlių progimnazija (įstaigos kodas 191056814, Likiškėlių g. 12, 63162 Alytus) skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas

Darbo krūvis – 1 etatas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu

Atrankos būdas – pokalbis

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

 1.  Aukštasis išsilavinimas.
 2. Specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija.
 3. Gebėjimas teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 4. Išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus.
 5. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.
 6. Išmanyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą lavinant jų sutrikusias funkcijas.
 7. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 8. Gebėjimas mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Darbo užmokestis:
Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 Nr. XIII-198 įstatymą su vėlesniais pakeitimais.
Dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);
 6. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (jeigu turi profesinio stažo);
 7. Rekomenduojama pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami dalyviui.
Pateikti asmeniškai į Alytaus Likiškėlių progimnazijos raštinę, Likiškėlių g. 12, Alytus, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu likiskel@likiskeliai.alytus.lm.lt nuo 2023 m. spalio 5 d. iki 2023 m. spalio 18 d.

Atranka bus vykdoma pagal Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus 2021-05-31 įsakymu Nr. V-43.

Pokalbiui kviesime tik atrinktus kandidatus.

Išsamią informaciją apie atranką teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui tel. 8 315 75 715

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Asociatyvi nuotrauka

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių