Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

 Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Alytaus miesto savivaldybės administracija stiprina savo komandą ir ieško Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto. 


Skelbimo Nr.:    58316

Skelbimo data:    2024-02-13

Skelbimas galioja iki:    2024-02-28 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Alytaus miesto savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:    Viešojo valdymo agentūra

Pareigos:    Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas:    0,89

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo:    1589,01

Darbo vieta (miestas):    Alytus
Informacija apie įstaigą:    Alytaus miesto savivaldybės administracija stiprina savo komandą ir ieško Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto. Kontaktai išsamesnei informacijai:Virginija Auruškevičienė (8 315) 55142, virginija.auruskeviciene@alytus.lt

Pareigybės aprašymas:

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Prašymų dėl socialinių paslaugų priėmimas, sprendimų dėl socialinių paslaugų projektų rengimas, dokumentų, susijusių su vaikų laikinąja ir nuolatine globa rengimas, akredituotas socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės priežiūra ir kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Priima asmenų prašymus dėl socialinių paslaugų teikimo, rengia sprendimų, sutarčių projektus..
15. Koordinuoja klausimus susisijusius su vaikų laikinąja ir nuolatine globa, rengia įsakymų, mero potvarkių projektus..
16. Vykdo akredituotas socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės priežiūrą ir kontrolę..
17. Tikrina ir tvirtina pateiktas paslaugų suteikimo ataskaitas, suveda duomenis SPIS programoje..

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
18.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
18.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.5. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;
18.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. komunikacija – 4 lygis;
19.2. analizė ir pagrindimas – 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
19.4. organizuotumas – 3 lygis;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3 lygis;
20.2. konfliktų valdymas – 3 lygis;
20.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3 lygis.

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos:   Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė:   Gražina Čekolytė
Telefonas:    +37052196830; +37067286453
El. paštas:  grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas:    Vilnius, Šventaragio g. 2

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių