Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Genovaitei Švabienei (video)

 Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Genovaitei Švabienei (video)

Alytaus rajono garbės piliečio vardą Savivaldybės taryba suteikė Genovaitei Švabienei už švietėjišką, kultūrinį darbą, dzūkiškos tarmės ir dainų, krašto tradicijų puoselėjimą, Alytaus rajono garsinimą.

G. Švabienė yra dainų kūrėja, kultūros ir švietimo darbuotoja. Alytaus rajone Luknėnų kaime gyvena ir dirba nuo 1970-ųjų. G. Švabienei vadovaujant, kultūros namai išgyveno tikrą klestėjimo laikotarpį: skinti laurai įvairiuose respublikiniuose konkursuose. Ji daug metų vadovauja moterų ansambliui „Alasėlis“, kuris pasirodymus rengia ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

G. Švabienė išleido ne vieną dainų albumą, dainų ir giesmių knygą. Ji rengia ir veda radijo laidas, puoselėja gimtąją dzūkišką tarmę, veda renginius ir groja, kuria dainas, eilėraščius, renginių scenarijus. Moteris yra aktyvi kaimo bendruomenės „Spindulys“ tarybos narė.

Už nuopelnus kultūriniame darbe G. Švabienei suteiktas Lietuvos nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos vardas, 2014 m. 55-erių metų kūrybinės veiklos sukakties proga įteikta Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko padėka už gyvenimą, paskirtą kūrybai, muzikai ir dainai, dzūkų krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą, tais pačiais metais savivaldybės nominacijų konkurse „Metų geriausieji“ G. Švabienė išrinkta Metų kultūros darbuotoja.

Kandidatę Alytaus rajono garbės piliečio vardui suteikti pasiūlė Luksnėnų kaimo bendruomenės „Drūtas Dzūkas“ ir „Spindulys“.

Alytaus rajono savivaldybės tarybos Siūlymų Alytaus rajono garbės piliečio vardui suteikti nagrinėjimo komisijai buvo pateikti keturi kandidatai: be G. Švabienės, rajono garbės piliečio vardą po mirties siūlyta suteikti Vaclovui Voveriui-Žaibui, partizanų vadui, „Geležinio vilko“ partizanų dalinio įkūrėjui ir vadui, Kazimieraičio rinktinės vadui, Dainavos apygardos vado pavaduotojui (kandidatą pasiūlė VšĮ Kultūros klubas „Kitaip“), Emilijai Krušnienei, pedagogei, literatei, poetei ir publicistei, kritikei, kultūros organizatorei, visuomenininkei (kandidatę pasiūlė Punios mokykla-daugiafunkcis centras), Petrui Džervui, kraštotyrininkui, pedagogui, knygų autoriui (kandidatą pasiūlė asociacija „Panemunės dzūkai“).

Kandidatus svarstė Siūlymų Alytaus rajono garbės piliečio vardui suteikti nagrinėjimo komisija: pirmininkas Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Savivaldybės tarybos nariai Monika Ražanauskienė ir Vytautas Zubras.

G. Švabienei Alytaus rajono garbės piliečio ženklas, miniatiūra ir liudijimas bus įteikti liepos 21 d. Oninių šventėje Punioje, kuri šiais metais yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė.

Alytaus rajono garbės piliečiai 

Garbės piliečiai Alytaus rajone yra renkami nuo 2007 metų. Šis vardas yra suteiktas Alovės ir Ryliškių parapijų klebonuiStanislovui Stankevičiui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui, skulptoriui, dailininkui, grafikui Antanui Kmieliauskui, Kauno medicinos universiteto klinikos Stuburo ir periferinių nervų chirurgijos skyriaus vadovui dr.Broniui Špakauskui, Nemunaičio seniūnijos bendruomenės narei Janinai Irenai Gruodienei, kunigui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Lietuvos kariuomenės kapelionui, politiniam tremtiniui Vladui Mironui (po mirties), sportininkei AldonaiČesaitytei-Nenėnienei (po mirties), astrofizikuiJuozui Beruliui, A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo steigėjai Almai Adamkienei, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos vienuolei Danutei Konstancijai Saboniūtei, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinei direktorei Rasai Dičpetrienei.

Alytaus rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių