Antaną Laugalį prisiminus…

 Antaną Laugalį prisiminus…

Danielius.net gavo nuoširdų ir paprastą a.a. Antano Laugalio talento gerbėjų laišką. Jame ir visa nuoroda kaip atvykti į bažnyčią:

Lietus už lango tyliai barbena,

O ilgesys ir ašaros skruostus drėkina,

Taip sunku ištarti tą lemtingą žodį sudie…

Liko dainos, giesmės,

Liko šviesus atminimas, šios žemės pakeleivio, nuostabaus žmogaus.

2017m. spalio 3 naktį, eidamas 62 gyvenimo metus, po sunkios ligos mirė žinomas muzikos pedagogas, giesmininkas Antanas Laugalis (1955-06-21 Kelmės r. -1962-10-03, Alytus). Antanas Laugalis gimė gausioje šeimoje. Nuo 1980 metų gyveno Dauguose (Alytaus r.) vargonavo Daugų m., Bobriškių (Varėnos r.) bažnyčiose. Antanas buvo baigęs Talat Kelpšos aukštesniąją mokyklą. Visą savo gyvenimą buvo dėkingas savo muzikos mokytojai Zagurskienei. A. Laugalis dirbdamas ligoninėje subūrė etnografinį ansamblį, su kuriuo respublikoje užėmė pirmąją vietą. Vėliau dirbo įvairiose Dzūkijos krašto mokyklose muzikos tikybos mokytoju, darbavosi Daugų meno mokykloje. A. Laugalis dažnai muzikinius kūrinius atlikdavo kartu su savo žmona muzikos pedagoge Joana. Teko Antanui atlikti kūrinius ir su maestro Virgilijumi Noreika, kuris apie Antaną Laugalį atsiliepė pačiais šilčiausiai žodžiais. 2012 metais žmonos paskatintas Antanas Laugalis dalyvavo – „Lietuvos Balsas“ projekte. Paskutiniais gyvenimo metais Antanas dirbo Daugų vaikų darželyje meninio ugdymo vadovu. Dažnas žmogus atsimena Antaną Laugalį ir vėlinių oktavos laikotarpyje, kada kapinėse visur skambėdavo jo atliekamos giesmės. Antanas Laugalis buvo tas žmogus, kuris negailėjo, gerų patarimų, jis dalyvaudavo visuose Alytaus rajone vykstančiuose įvairiuose renginiuose, kur skambėjo įvairiausios jo atliekamos dainos. Visų pažinojusių atmintyje Antanas Laugalis išliko, drąsus, ryžtingas, paprastas nuoširdus dzūkas, kuris išmanė savo muziko amatą, jo atliekamos muzikos buvo galima klausytis ir niekada nepavargdavai, liko penklinė su natomis, liko įrašai, o širdyje šviesus ilgesingas atminimas, kartu praleistų dienų. Nuoširdi užuojauta velionio Antano Laugalio artimiesiems, visiems jį pažinojusiems ir jo talento gerbėjams. Žurnalistas Danielius Jakubavičius yra įamžinęs garso įrašuose ir video juostų kadruose Antano Laugalio nuostabų talentą, kuris išliks archyvuose.

Vėl skambės Bobriškių bažnyčios varpai,

Jie į liūdną iškilmę kvies,

Jie pasitiks tą kuris tiek metų čia tarnavo.

Svetimų jau rankų liečiami vėl ilgesingai, sugaus vargonai,

Jie su liūdesiu praneš šeimininkas–vargoninkas jau amžiams išėjo…


Atsisveikinimas su velioniu : 2017 spalio 5 dieną ketvirtadienį Bobriškių km. Varėnos rajono bažnyčioje iki 12.00 val.

Artimųjų prašymas: ateinantiems velionio (urnoje) atminimą pagerbti tik dviem baltais gėlių žiedais.

Gedulingos laidotuvių šventos Mišios už velionį aukojamos ketvirtadienį, 2017 spalio 5 dieną, 12.00 val. Bobriškių Varėnos rajono bažnyčioje.

Laidotuvės, 2017 m. spalio 5 dieną, ketvirtadienį 13.00 val., Bobriškių km. Varėnos r. kapinėse.

Visiems, kurie važiuoja autobusais: iš Vilniaus, sustojimas “Babriškių kryžkelės”, Jums reikės atsargiai pereiti kelią, tada link sustojimo ir per pievą yra takas numintas į bažnytėlę. Važiuojantiems autobusu iš Alytaus: sustojimas “Babriškių kryžkelės” nuo sustojimo per pievą yra pramintas takelis į bažnyčią. Perkant bilietą sakyti, “Babriškių kryžkelės” autobusai stoja Alovės kryžkelėse, užsuka į Daugus, stovi 1 min.

Vykstantiems savo nuosavu transportu: Krašto kelias 128 (Alytus–Naujieji Valkininkai-Pirčiupiai- Vilnius), kuris kertasi su magistraliniu keliu A4 Vilnius–Naujieji Valkininkai–Varėna Druskininkai Gardinas. Važiuojantiems iš Augustavo -Augustaw, Punsko-Punsk, Senių -Seiny,- Lenkijos respublika, Lazdijų, Seirijų atvykti iki Alytaus, toliau žiede pasirinkti pirmąjį išvažiavimą į dešinę, iš Kalvarijos antras žiede išvažiavimas ( tarsi norėtumėte skersai pervažiuoti žiedą), toliau važiuoti Santaikos g. nuo kalno, Ulonų g. toliau pro gamyklą “Astra”, Karinį dalinį, per Kaniūkų tiltą, į kalniuką, pro degalinę “Skulas”, laikytis Vilniaus krypties per viaduką toliau pro Alovės m., Daugų m. kryžkeles, laikytis Varėnos krypties, tik atsišakojus keliui į Varėną, truputį pavažiavus rodyklė “Babriškių bažnyčia”.

Važiuojantiems iš Alytaus važiuoti iki Daugų kryžkelių, toliau kelias į Vilnių, o atsišakojime pasirinkti kelią į Varėną, truputį pavažiavus rodyklė “Babriškių bažnyčia”. Važiuojantiems iš Vilniaus: Važiuoti iki Pirčiupių, toliau Alytaus kryptis, pravažiavus Naujuosius Valkininkus geležinkelio (Marcinkonys-Vilniaus) pervažą, toliau laikytis Alytaus krypties, pervažiavus Varėnės upelį kertantį tiltą, sumažinti greitį, sankryžoje sukti į kairę, toliau Varėnos kryptis truputį pavažiavus rodyklė į “Babriškių bažnyčia”.

Važiuojantiems iš Gardino (Baltarusijos respublika), Druskininkų, važiuoti Vilniaus kryptimi iš Viečiūnų, judėti link Grūto km. toliau magistraliniu keliu A4 (Gardinas-Druskininkai-Pirčiupiai Naujieji Valkininkai-Vilnius), važiuoti iki Merkinės kryžkelių, žiede pirmas išvažiavimas į dešinę, Vilniaus kryptis, atvykus į Senąją Varėną žiede trečias išvažiavimas – Alytaus kryptis, važiuoti kol pastebėsite rodyklę Babriškių bažnyčia.


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių