Butrimonių gimnazija švenčia Lietuvos gimtadienį – Vasario 16-ąją

 Butrimonių gimnazija švenčia Lietuvos gimtadienį – Vasario 16-ąją

Šiemet Vasario 16-oji ypatinga – 103-iąsias savo
valstybės atkūrimo metines švenčiame kitokiame kontekste: kritinis laikas, kai
būtina dar labiau susitelkti ir būti atsakingiems, kad laimėtume kitokią kovą-
kovą su pandemija, patikrina kiekvieno piliečio vertybines nuostatas. Tačiau
pamatinė vertybė – laisvė turi būti įprasminama, o ją iškovojusieji pagerbiami
bet kokiomis aplinkybėmis. Turime kuo didžiuotis, tad pasitikdama Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną, Butrimonių gimnazijos bendruomenė suplanavo ir vykdė
įvairiapusę veiklą: akcijas, iniciatyvas, parodas, netradicinio ugdymo pamokas -
daug kas vyko kitokiu formatu ir persikėlė į virtualią erdvę.

Gimnazijoje vasario 9-11
dienomis vyko istorijos-pilietiškumo pamokos „Mūsų šalies šventė“, Vasario
16-osios pamoka 5-8, I-IV g klasėms.

Vasario 16-ajai paminėti skirta lietuvių kalbos
mokytojos Danos Gecevičienės ir istorijos mokytojos Dalios Adžgauskienės virtuali
netradicinė pamoka-susitikimas ,,Lietuvos laisvės vingiai“. Pamokos dalyviai,
II-IV g klasių mokiniai bei jų mokytojai, susitiko su politologu, LR Seimo
nariu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu
Kasčiūnu. Svečias pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo 103 –iosiomis
metinėmis, kalbėjo apie Lietuvos valstybingumą ir nepriklausomybę skirtingais
istorijos laikotarpiais, pabrėžė, kad didžiausia tautos vertybė yra jos laisvė
ir nepriklausomybė. Taip pat kalbėjo kita aktualia šiandienos tema -
dezinformacija: kaip atpažinti netikras naujienas, į ką būtina atkreipti dėmesį
norint nustatyti informacijos patikimumą. Pamokos pabaigoje, argumentuotai
atsakę į svečio klausimus, prizus – termo puodelius laimėjo aktyviausi dalyviai:
II g klasės mokinė Akvilė Marcinkevičiūtė, IV g klasės – Aistė Špačkauskaitė ir
gimnazijos direktorius Valdas Valvonis.

Valstybės atkūrimo dienos proga savo šalį daina
„Sudainuokime Lietuvą“ virtualiai pasveikino gimnazijos choras, vadovaujamas
muzikos mokytojos Neringos Valvonienės.

Gražiausiais žodžiais apie Lietuvą, tautiškumą ir
savo santykį su tėvyne kalba lietuvių kalbos mokytojų Renatos Balčiūnienės ir
Irenos Šimanskienės 5-8, I g klasių mokiniai kūrybiniuose literatūriniuose
darbuose „Dainuojame laisvę“.   

Išskirtinė dailės
mokytojos Neringos Jančauskaitės ugdytinių 5-8, I-II g klasių mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda „Lietuva – mažas žemės
kampelis, koks lietuviui esi tu brangus“, skirta Vasario 16-ajai, įprasmino žmogaus ir gamtos kūrybos sąsajas,
žmogaus santykį su pasauliu bei istorija.

Minėdami Lietuvos gimtadienį, Butrimonių
gimnazijos sceninės kalbos būrelio (mokytoja Asta Daironienė) ir šokių
kolektyvo „Gojelis“ (vadovė Živilė Patinskaitė) ugdytiniai savo kūrybiškumą
perteikė virtualia menine kompozicija „Tau, Lietuva, kad būtum tik laisva…“
Mokiniai savo tapatumą su gimtuoju kraštu, gimtąja kalba atskleidė Dzūkijos
krašto kūrėjų D. Bačinskienės („Lietuva tėvynė“), A. Galbuogienės („Dovana
Lietuvai“), O. Baltrukevičienės, G. Švabienės žodžiais. Per šokį ir žodį
išreikšdami savas mintis, jausmus, asmeninę patirtį, atsakydami į klausimą „Kas
man yra Lietuva?“,  mokiniai kaskart
atranda galimybę pajausti savąją būtį tautos vienybėje.

Vasario 16-ajai paminėti skirtas ir II g klasės
mokinių kompiuterinės leidybos įgūdžius pademonstravęs plakatas, sukurtas per
informacinių technologijų pamokas vadovaujant mokytojai Jonei Poliakienei.

Trečiokai su mokytoja Rita Peckuviene paminėjo
Lietuvos gimtadienį virtualioje pamokoje apžvelgdami valstybės istorijos
esminius momentus bei išsakydami nuoširdžiausius linkėjimus savo šaliai. Mokytojos
Sigutės Žvinakienės pirmokai taip pat skyrė Lietuvai gražiausius žodžius bei
sveikinimus.

Butrimonių ikimokyklinio skyriaus bendruomenė, laukdama
Vasario 16 -osios šventės, kūrybiškai panaudojo šios žiemos „turtus“- sniegą
bei ledą- kūrybinis mažųjų darbas „Vasario žiedas Lietuvai“ džiugina akį:
pastatyta sniego pilis, papuošta spalvotais ledo delniukais, simbolizuoja meilę
savo kraštui. Šalia sniego pilies vėliavos spalvomis „pražydo“ ir medis – tokia
akcija mažieji išreiškė savo pilietiškumą.

Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius
taip pat organizavo daug įvairių veiklų, skirtų paminėti Vasario 16-ąją: vyko
tam skirtos pamokos, klasės valandėlės, žaisminga bendruomenės iniciatyva „16 sniego angelų Vasario 16-ajai“, kurioje dalyvavo
ir mokytojai, ir mokiniai, nepabijoję kristi į pusnis ir pasidžiaugti sniegu.

1-4 klasių mokiniai piešė piešinius ir rašė sveikinimus
Lietuvai – gimė puiki virtuali paroda „Vasario 16-ajai!“ Savo meilę gimtajam
kraštui mokiniai išreiškė deklamuodami eiles, kurių galima pasiklausyti vaizdo
įraše. Jungtinės mišraus amžiaus vaikų ugdymo grupės ugdytiniai piešinių
parodoje „Piešiu Lietuvą“ išsakė savo požiūrį į Lietuvos laisvę, vėliavos spalvų reikšmę,
tautinę tapatybę.

Butrimonių gimnazija, kaip ir kasmet, Vasario
16-ąją švenčia pilietiškai – organizuojami šiaurietiško ėjimo žygiai aplankant
kovotojų už Lietuvos laisvę – partizanų žūties vietas šiemet pakeisti į
estafetinį ėjimą ,,Valstybingumo keliu” Butrimonių gimnazijos stadione. Nuo 10-os
iki 16-os valandos kas 16 minučių (pabrėžtinis skaičiaus simboliškumas) perduodant
ėjimo estafetę vis kitam žmogui, buvo įprasmintas kartų vienybės atkuriant Lietuvos
valstybingumą ir žengiant demokratinės valstybės keliu momentas. Estafetėje
dalyvavo ne tik jos iniciatorius gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, gimnazijos
bendruomenė, bet ir Butrimonių parapijos klebonas Virgilijus Balnys, bendruomenės
,,Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė, Butrimonių seniūnijos seniūnas Andrius
Karlonas, seniūnaitė Gedvilė Jusienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys
Kęstutis Patinskas bei kiti bendruomenės nariai. Pasibaigus estafetei, buvo
apdovanoti šiaurietiško ėjimo entuziastai.

Dar vienas labai svarbus šios Vasario 16-osios
momentas – kovotojų už nepriklausomybę – partizanų pagerbimas. Butrimonių
kapinėse prie Laisvės kovotojų paminklo žvakutes uždegė V. Valvonis, A. Karlonas,
šaulių būrelio vadovė Ramutė Jablonskienė, gimnazijos Tėvų klasės atstovė Aušra
Malinauskienė su dukrele Aiste, gimnazistas Edvinas Slavinskas – simbolinis
istorinės atminties perdavimas iš kartos į kartą, kad puoselėtume ir gintume
mums iškovotą laisvę neužmiršdami jos gynėjų ir pagerbdami jų auką tėvynei.

                      Kūrybiško
požiūrio į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą pavyzdys – ir seniūno A. Karlono
iniciatyva: Butrimonių gimnazijos stadione buvo sukurtas Vasario 16-osios
sniego labirintas.

Kaip ir visada, šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas Butrimonių gimnazijoje šviesus ir pilietiškas. Bendruomenė,
švęsdama Vasario 16-ąją, išreiškia pilietišką požiūrį, stiprina
bendruomeniškumą, kryptingai formuoja savo ugdytinių vertybines nuostatas ir
puoselėja tautinę tapatybę.

Renata Balčiūnienė, Butrimonių gimnazijos mokytoja