Išnuomojamos patalpos Alytaus mieste

 Išnuomojamos patalpos Alytaus mieste

Alytaus
rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja 5 metų laikotarpiui
183,95 kv. m patalpas, esančias Naujoji g. 48, Alytaus
m..
Pradinis nuompinigių
dydis –
2,00 Eur (be PVM) už vieną kv. m per mėn.

Paraiškų
dalyvauti konkurse pateikimo terminas iki 2022 m. gruodžio 1 d. 10 val.

Paraiškos
ir kiti dokumentai pateikiami užklijuotame voke, adresu: Pulko g. 21, Alytaus
m., Turto valdymo skyriui, 225 kab. (dėl pristatymo laiko pranešus tel. (8 315)
55 538).

Pradinį
įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (be
PVM),   konkurso dalyviai sumoka į Alytaus rajono savivaldybės
administracijos (kodas 188718528)  a. s. Nr. LT237181200002130804, AB
,,Šiaulių bankas“,  Alytaus skyrius, banko kodas 71812.

Su
kitomis konkurso sąlygomis galima susipažinti savivaldybės Turto valdymo
skyriuje, tel. (8 315) 55 538. 

Nuomos
konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. gruodžio 1 d., 11 val.,  Pulko g.
21, Alytus (Komitetų, komisijų posėdžių salėje, 2 a.).

Alytaus
rajono savivaldybės informacija


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių