Jaunimo politika Varėnoje: esama situacija, iššūkiai ir galimybės

 Jaunimo politika Varėnoje: esama situacija, iššūkiai ir galimybės

Rugsėjo 12 d.
Varėnoje lankėsi Jaunimo reikalų departamento (JRD) direktorius Jonas
Laniauskas ir JRD Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus
vyr. specialistė Asta Tiškutė, kuri atsakinga už regioninę jaunimo politiką.
Vizito tikslas – aptarti jaunimo politiką Varėnoje, susipažinti su esama
situaciją, iššūkiais ir galimybėmis. Susitikime dalyvavo Varėnos rajono
savivaldybės meras Algis Kašėta, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina
Svirskienė, jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė, Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkė Jurgita Keršienė, Varėnos švietimo centro direktorė Janina
Šimelionienė. Susitikimo pradžioje meras A. Kašėta padėkojo svečiams už
apsilankymą ir pažymėjo, jog jaunimo politika yra aktuli tema ir šiam klausimui
skiriama vis daugiau dėmesio, todėl abipusės įžvalgos, bendradarbiavimas
prisidės prie sėkmingo jaunimo politikos įgyvendinimo Varėnos krašte.

Varėnos
jaunimo situaciją pristatė D. Grigėnė. Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, 2016 m. jaunimo nuo 14 iki 29 m. skaičius Varėnos mieste buvo 1
701, o kaimuose – 2 940, tai sudaro 20,16% visų rajono gyventojų. Panaši
situacija yra daugelyje rajonų. Jaunimo problemų sprendimo
Varėnos rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plane numatyti tokie rajono jaunimo
politikos prioritetai: jaunimo organizacijų stiprinimas ir veiklos kokybės
gerinimas; jaunimo verslumo skatinimas; jaunimo pilietinio aktyvumo,
savarankiškumo, motyvacijos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas. Šioms sritims
skiriamas nemažas dėmesys.

Jau 13 metų jaunimo organizacijoms stiprinti pagal jaunimo veiklos
finansavimo tvarką skiriamas atskiras finansavimas. Remiamos jaunimo
iniciatyvos. Vienas iš geriausių 2017 m. pavyzdžių – Varėnos bėgimo klubo
surengtas labdaringas bėgimas „Geras grįžta geru“. Klubas parengė projektą,
kurio lėšos buvo skirtos bėgimo organizavimo priemonėms įsigyti, o surinktas
lėšas galėjo skirti kilniam tikslui. Organizatoriai nuvežė socialiai remtinų
šeimų vaikus prie jūros. Daugelis ją matė pirmą kartą. Jaunimo organizacijos ne
tik teikia projektus, bet ir dalyvauja jaunimo politikos formavimo procese:
jaunimo organizacijų atstovai įtraukti į Jaunimo reikalų tarybos veiklą (JRT).
Svarbu pažymėti, kad šiais metais, siekiant stiprinti JRT, jaunimo
organizacijas bei mokinių tarybas, pradėtas bendradarbiavimas su Trakų rajono
ir Elektrėnų savivaldybėmis.

Vis daugiau dėmesio skiriama jaunimo verslumui skatinti. Tai
prisideda prie jaunimo užimtumo, visuomenės ir krašto gerovės. Smulkiam ir
vidutiniam verslui remti kiekvienais metais skiriama 22 600 Eur (1%
savivaldybės biudžeto). Organizuojami ir verslumo skatinimo renginiai.
Pavasarį
vyko verslumo ugdymo seminaras „Nuo idėjos iki verslo“, mero iniciatyva su
jaunimu buvo susitikęs Lietuvos pramonės konfederacijos prezidentas Robertas
Dargis. Smagu, kad būtent Varėnoje startavo tarptautinė „Coca-Cola HBC Lietuva“
ir NVO „Junior Achievement Lietuva“ programa „Youth Empowered“, o rugpjūčio
mėn. vykusioje Tarptautinėje jaunimo dienoje šurmuliavo jaunųjų verslininkų
mugė. Jau tradicija tampa verslo popietės su meru. Jų metu aptariami verslo
atstovams aktualiausi klausimai.

Kalbant apie
jaunimo pilietinio aktyvumo, savarankiškumo, motyvacijos ir laisvalaikio
užimtumo plėtojimą, galima pasidžiaugti, jog Varėnos jaunimas pilietiškai
aktyvus ir iniciatyvus. Turime puikių pavyzdžių. Vienas iš jų – gegužės mėn.
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinė Orinta Krivaitė organizavo Europos jaunimo
savaitės renginį „Idėja+“ bei su komanda dalyvavo nacionaliniame renginyje
Klaipėdoje. Jaunimo atstovai talkina viename iš populiariausių Varėnos
viešosios bibliotekos renginių „Auksiniai protai“.

Galime
pasidžiaugti gerėjančiomis turtingesnio ir kokybiškesnio laisvalaikio plėtojimo
sąlygomis. Šiais metais atidarytas Varėnos sporto centro baseinas jau tapo
pamėgtu traukos centru, jame krašto gyventojai ir svečiai gali džiaugtis ne tik
vandens pramogomis – čia taip pat suteikiama galimybė lankyti grupines veiklas,
tokias kaip plaukimo pamokos, kineziterapijos bei aerobikos užsiėmimai
vandenyje. Visus grupinius užsiėmimus, kuriems reikalinga išankstinė
registracija, veda profesionalūs treneriai bei specialistai. Turime atnaujintą
miesto stadioną, prie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos numatoma atidaryti dvi lauko
teniso-tinklinio aikšteles ir vieną krepšinio aikštelę. Varėnos krašto legendų
ir padavimų parke įrengtas ir jau metus veikiantis lauko treniruoklių
kompleksas, skirtas tiek jaunimui, tiek visiems Varėnos miesto gyventojams.
Lauko treniruokliai pritaikyti įvairaus fizinio aktyvumo žmonėms, dalis jų
tinkami žmonėms su negalia. Varėnoje veikia Atviras jaunimo centras (Švietimo
centre) ir Atvira jaunimo erdvė (bibliotekoje). Jaunimas taip pat pamėgo
lankytis atnaujintose kino ir parodų salėse, čia rodomos pačios populiariausios
kino naujienos, o bilietai žymiai pigesni nei didmiesčiuose.

Varėnos
švietimo centre įgyvendinamas socialinis projektas jaunimui „Atrask save“.
Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose
nedalyvaujančio 15–29 metų jaunimo skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos
ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei
asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.  Nors 2017 m. pradžioje projekto įgyvendinimo
rodikliai buvo žemi, tačiau savivaldybei bei seniūnijoms   suteikus reikiamą pagalbą, projekto „Atrask
save“ rodikliai pasikeitė ir Varėnos švietimo centras pateko tarp 12  geriausiai projektą įgyvendinančių įstaigų.

Žvelgiant į
perspektyvą, keliamas klausimas dėl savanoriškos veiklos modelio sukūrimo bei
mobilaus darbo su jaunimu galimybių. Varėnos rajonas pats didžiausias pagal
užimamą teritoriją, kaimeliai nutolę nuo savivaldybės centro, todėl mobilaus
darbo su jaunimu poreikis jaučiamas. Šiuo atveju laukiama, kol bus patvirtintos
veiklos formų ir modelių koncepcijos nacionaliniu mastu. JRD direktorius
pažymėjo, kad jie kaip tik dirba šia linkme. Susitikimo pabaigoje J. Laniauskas
pasidžiaugė, kad Varėna jaunimo politikai įgyvendinti skiria daug dėmesio, pasiūlė
teikti pagalbą ar konsultacijas, jeigu jų prireiktų. Tą pačią dieną JRD
atstovas Aistis Ramanauskas teikė konsultacijas Varėnos jaunimo reikalų
tarybai. 

 

Solveiga Žukienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių