Kviečiame teikti kandidatus Adolfo Ramanausko-Vanago premijai gauti

 Kviečiame teikti kandidatus Adolfo Ramanausko-Vanago premijai gauti

Varėnos rajono savivaldybės administracija kviečia iki balandžio 30 d. teikti kandidatus Adolfo Ramanausko-Vanago premijai gauti.

Pagerbiant Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę, 2018 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba įsteigė Adolfo Ramanausko-Vanago premiją.

Premijos dydis – 1 000 Eur.

Premija skiriama labiausiai pasižymėjusiems šiose srityse:

 • už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas;
 • už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą;
 • už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą;
 • už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes;
 • už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

Premijos jau yra skirtos:

 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Peikšteniui, istorikui, buvusiam LGGRTC Genocido aukų muziejaus darbuotojui Dariui Indrišioniui, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentui Gintautui Vėliui ir LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausiajam istorikui Daliui Žygeliui už iniciatyvą ieškant ir randant A. Ramanausko-Vanago palaikus;
 • Buvusiam politiniam kaliniui Vytautui Kaziulioniui už surastas partizanų žūties vietas, perlaidojimą ir iniciatyvą įamžinant jų atminimą, už išleistą knygą „Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai“, už moksleivių konkurso organizavimą, už daugybę straipsnių vietos, respublikinėje ir užsienio spaudoje;
 • Filosofui, publicistui Kęstučiui Kazimierui Girniui už knygą „Partizanų kovos Lietuvoje“ bei kitus mokslinius darbus, nustačiusius aukštą standartą pokario rezistencijos tyrimams, skatinančius visuomenės pilietiškumą, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai; už svarų indėlį užtikrinant objektyvios, pasvertos ir pagrįstos informacijos apie politinius įvykius sklaidą tiek sovietmečiu, tiek ir nepriklausomoje Lietuvoje, reikšmingą tyrimą.
 • Partizanui Juozui Jakavoniui-Tigrui už jaunų žmonių pilietiškumo ir patriotizmo skatinimą ir rėmimą, už knygą „Šalia mirties“, skatinančią tautinę savimonę, meilės ir ištikimybės Lietuvai skiepijimą;
 • Istorikei Daliai Kuodytei už sėkmingą vadovavimą Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, ugdančiam pilietiškumą ir patriotizmą Lietuvoje, už įkurtas Genocido aukų (dabar Okupacijų ir laisvės kovų) muziejaus ekspozicijas, įamžinančias laisvės kovų atminimą Lietuvoje, už svarius darbus apie pokario partizanines kovas, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes.
 • Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui už daugiau nei dešimtmetį aktyviai puoselėjamą Lietuvos laisvės kovų atminimą, už žinių apie laisvės kovas sklaidą švietimo įstaigose, vietos bendruomenėse bei užsienio auditorijose.

Adolfo Ramanausko-Vanago premijos nuostatai.

Dokumentus premijai gauti prašome teikti Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriui nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai. Kontaktinis asmuo – Saulius Korocejus, tel. (8 310) 32014, el. p. saulius.korocejus@varena.lt

Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių