Birželio 23-iąją kviečia Kančėnų nedingęs poetės Onės Baliukonės sodas…

 Birželio 23-iąją kviečia Kančėnų nedingęs poetės Onės Baliukonės sodas…

Atrodo, dar visai neseniai beveik šimtametis Baliukonių giminės sodas buvo pasmerktas tyliai sunykti. Kaskart į gimtąjį Kančėnų kaimą sugrįždavusi poetė visada aplankydavo savo vaikystės sodą ir su neslepiamu  liūdesiu  pripažindavo, kad  „šiandien tėviškėje – tiktai vis dar kasmet iš paskutiniųjų žydinčio sodo likučiai“.*  Užtat jos kūryboje sodelis  tiesiog spinduliuoja įstabiais svajonių  vaizdiniais: „švelniai nuo bičių dūzgiančio sodo viduryje augo neapsakomo grožio ir kuplumo ligi šiol nematytas medis. Tarp svaigiai kvepiančių įvairiaspalvių jo žiedų spindėjo ir keletas aukso vaisių“. **

Šiandien gimtoji poetės sodybvietė (ne)atpažįstamai pasikeitusi. 2022-ųjų metų rugpjūčio 6 dieną atvėrusi savo vartelius lankytojams, ji jau įtraukta į Alytaus turizmo informacijos centro lankytinų vietų sąrašą: https://www.alytusinfo.lt/lankytinos-vietos/poetes-ones-baliukones-teviske-kancenuose/

Nenustojame nuoširdžiai dėkoti visiems, kurie padėjo bei padeda puoselėti Lietuvai ir gimtajam Dzūkijos kraštui nusipelniusios kūrėjos atminimą, kelia jos tėviškę naujam gyvenimui. Mes –  poetės tėviškėnai – tąkart sodybvietės atidarymo šventėje pažadėjome, kad atkurtoje tėviškėje visada bus daug vietos sielai… Tad

birželio 23-iąją dieną 18 val.

kviečiame visus į teatro „Labas“ spektaklį – teatrinį pasivaikščiojimą „Nedingęs“

poetės Onės Baliukonės sodelyje…

Dalyvauja aktorės Vitalija Mockevičiūtė, Neringa Varnelytė, Jurga Kalvaitytė

Spektaklis skirtas Onės studijų laikų draugui, talentingajam Dzūkijos krašto poetui Antanui Kalanavičiui, kurio kūrybą poetė itin vertino, titulavo jį paskutiniuoju lietuvių poezijos pagoniu, dvasios aristokratu…  Nepaprastai ryškų prisiminimą jis paliko ir jaunesniosios Onės  sesers Aldutės atmintyje: „baltasis jaunikaitis“, saulėtą vasaros dieną (<…>) Onutės Baliukonytės tėvų sodyboje, atmynęs į ją dviračiu iš savosios Sapiegiškės. Visas toks baltas: ir lininiai marškiniai, ir kelnės, netgi batai…“*** Sapiegiškė – prie Nedzingės, tad abiejų kurso draugų tėviškes skiria kiek daugiau nei 20 kilometrų.

Iš Nedzingės kilusi ir aktorė Vitalija Mockevičiūtė. Paklausta, kaip, kada kilo mintis įprasminti spektaklyje savo  kraštiečio atminimą, atsakė: „ taip norėjo mano širdis…”

Sovietmečiu Antaną Kalanavičių (1945- 1992) žinojo tik akyliausi poezijos sekėjai, o atkūrus Nepriklausomybę šveicarų baltistas, profesorius Janas Peteris Locheris pavadino šį poetą vienų įdomiausių XX a. antros pusės Europos avangardistų.**** Onė išties buvo reginti – matė toli į ateitį ir neklydo dėl savo bičiulio talento.  Po mirties išleista Antano Kalanavičiaus kūryba pamažu sugrįžta į lietuvių poezijos kraujo apytaką…

Birželio 23-iąją dieną turėsite unikalią galimybę pasivaikščioti po iki šiol dar nepakankamai gerai žinomo poeto  gyvenimą ir kūrybą gimtaisiais Onės Baliukonės takais…

Po spektaklio kviesime visus vakaroti prie mažojo Joninių laužo su Daugų folkloro ansambliu „Kuparas” ir bendruomenės „Daugų kraštas” verdama žuviene.

Spektaklis nemokamas. Pasirodymą finansuoja Alytaus rajono savivaldybė pagal Kultūros programos projektą „Įvietintas menas: teatro „Labas” spektaklis „Nedingęs…” Kančėnai, poetės Onės Baliukonės sodelis”.

* Onė Baliukonė. Ant sapnų tilto. – Vilnius. Alma littera, 2003 m., p. 294

** Onė Baliukonė. Gilanda. Kopų karalienė. – Vilnius. Gimtasis žodis, 2006 m., p.19

*** Ona Bradūnienė. Nemunas. 2015 m., Nr.12, p. 9-10

**** MO muziejaus svetainė http://www.mmcentras.lt/antanas-kalanavicius/78160

                                                                                    Rita Mikuckienė                                                             Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos                                                                                 vyresn. bibliotekininkė

Naujienos iš interneto

1 Komentaras

  • Labai gerai f džiaugiuosi

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių