Savivaldybė kompensuos kelionės į darbą išlaidas

 Savivaldybė kompensuos kelionės į darbą išlaidas

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 m. užimtumo didinimo
programą.
Pirmą kartą numatyta skirti lėšų įsidarbinusių
bedarbių kelionės išlaidų kompensavimui.
 

Darbo
rinkos politikai rengti ir įgyvendinti skirta 175,1 tūkst. Eur.
Planuojama, kad ne mažiau kaip 70
procentų visų lėšų bus skiriama Alytaus rajono viešosios infrastruktūros
tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui. Šiuos laikinuosius darbus
organizuos ir vykdys Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos,
biudžetinės įstaigos, įmonės. Seniūnijos pagal poreikį bedarbius galės siųsti
atlikti laikinuosius darbus į seniūnijos teritorijoje esančias savivaldybės
švietimo, kultūros ir globos įstaigas.

Ne daugiau kaip 30 procentų visų skirtų lėšų planuojama
skirti bedarbius įdarbinusioms 
viešosioms įstaigoms, verslo įmonėms, bendruomenėms, kitoms
ne pelno siekiančioms organizacijoms, kurios registruotos ir vykdo veiklą Alytaus
rajone,
rajono gyventojams, vykdantiems veiklą pagal
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, ūkininkams,
įregistravusiems savo ūkį Alytaus rajone. Šiems d
arbdaviams, pagal terminuotą darbo
sutartį įdarbinusiems Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus siųstus
asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį bus mokama 50 proc. darbo užmokesčio
kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį
galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį, įskaitant draudėjo
privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensaciją ir piniginę
kompensaciją už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo
valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.  

Darbdavius,
pageidaujančius įgyvendinti laikinuosius darbus, atrinks savivaldybės
administracijos Darbdavių atrankos komisija. 

Savivaldybė
nusprendė skirti lėšų įsidarbinusių bedarbių kelionės išlaidų kompensavimui.
Tam planuojama skirti 60 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

 Pagal užimtumo didinimo programą šiais metais planuojama
įdarbinti apie 120 bedarbių vidutinei 3 mėnesių trukmei su galimybe sutartį
pratęsti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. V
ieno asmens dalyvavimas
programoje 3 mėnesius vidutiniškai įvertintas apie 1749 Eur.
 

Alytaus
rajono savivaldybės informacija
 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių