Varėnos vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu

 Varėnos vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu

Rugsėjo 26 d. Varėnos rajono
savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatytas ir patvirtintas Varėnos
savivaldybės 2018–2028 metų strateginis plėtros planas. Dešimties metų rajono
vizija pateikta aiškiai ir vaizdžiai, o tarybos nariai plano rengėjams klausimų
neturėjo. Už plano patvirtinimą balsavo dvidešimt vienas tarybos narys,
susilaikė du. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pasidžiaugė ir
pabrėžė: „Svarbu, jog parengėme stiprų dešimtmečio strateginį planą su aiškia
ir realia rajono vizija. Pats planas parengtas atsižvelgiant į rajono savitumą,
aktualias realijas bei galimybes išnaudojant esamas stiprybes. Tai pagrindinis rajono
plėtros dokumentas, kuriuo vadovaudamasi Varėnos rajono savivaldybės
administracija rengia veiklos planus ir numato įvairius darbus. 2018–2028 m.
Varėnos rajono vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu. Neatsilikdami nuo
spartaus gyvenimo tempo, jausdami šiuolaikinio gyvenimo aktualijas, priimdami
naujoves bei išnaudodami krašto gamtos grožį ir ramybės nuo miesto šurmulio
galimybes, mes sieksime sukurti patrauklią vietą gyventi bei veiklai plėtoti.
Šis strateginis planas turės užtikrinti tolygų rajono vystimąsi ir būti rajono
plėtros pagrindu.“

Strateginį plėtros planą parengė
Varėnos rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB
„Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Į plano rengimą buvo įtraukti ir prie jo
prisidėjo savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai, įstaigų specialistai,
visuomenės veikėjai, įvairių sričių ekspertai, verslo bendruomenės atstovai ir
kiti suinteresuoti asmenys. Buvo sudarytos trys visuomeninės darbo grupės:
„Visuomenė“, „Ekonomika“ ir „Aplinka“. Atsižvelgiant į parengtą išsamią rajono
socialinės-ekonominės situacijos analizę, diskusijas su įvairiomis
suinteresuotomis šalimis apie rajono perspektyvas, suformuluota nauja rajono
vizija, kuri susideda iš trijų sudedamųjų dalių: 1. Patraukli vieta ir
naujai kartai, ir aktyviam, kuriančiam, išsilavinusiam gyventojui. Išsikeltas
siekis – išlaikyti esamą gyventojų skaičių rajone, taip pat pritraukti naujus,
išvykusius iš rajono gyventojus, panaudojant patrauklios gyvenamosios aplinkos
aspektus, tai yra jaukioje, tylioje gamtos apsuptyje sukurta palanki aplinka,
patogi gyvenimui infrastruktūra. 2. Palankios sąlygos verslui, poilsiui bei
gamtiniam ir kultūriniam turizmui. Siekiama sukurti palankias sąlygas
vietiniam verslui, naujoms investicijoms ir pozicionuoti Varėnos rajoną kaip
aktyvaus, aplinkai draugiško verslo ir turizmo kraštą. 3. Išvystytos
sveikatinimo ir socialinės paslaugos atvykstantiems. Atsižvelgiant į
unikalias gamtines sąlygas, pradėti vystyti naują, specializuotą verslo kryptį
– sveikatinimo ir socialines paslaugas atvykstantiems asmenims (orientacija į
vyresnio amžiaus tikslinę grupę), kuri sukurtų naujas ilgalaikes darbo vietas.
Mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, kalbėdamas apie naująjį strateginį
planą ir išsikeltą siekį vystyti specializuotą verslo kryptį teikti sveikatinimo
ir socialines paslaugas, pastebėjo: „Senėjančiame ir vis turtingesniame
pasaulyje kiekvienas regionas gali rasti neišnaudotų galimybių ir neužpildytų
nišų – įvairiausių sveikatingumo, rekreacijos, gydymo, slaugos, sporto ir
pramogų paslaugų reikės vis daugiau. Ateityje dominuos ne daiktų gamintojai, o
naujus poreikius, potyrius kuriantys, sveikatą palaikantys ir laisvalaikį
užpildantys verslai.“

Plano rengėjai teikė didelį
dėmesį Varėnos krašto gamtos grožiui, unikalumui, švarai ir ekologiškumui. Tai
puikiai galima išnaudoti pritraukiant tiek naujus gyventojus, tiek
investuotojus. Šioje aplinkoje gera ir patogu gyventi. Visiems gyventojams
pasiekiamos švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos, išplėtota ir prieinama
kultūros ir sporto infrastruktūra. Paslaugų kainos žemesnės nei didmiesčiuose.
Meras Algis Kašėta atkreipė dėmesį, jog Varėna yra geografiškai palankioje vietoje,
arti Vilnius ir tai duoda papildomų privalumų. Kitas svarbus šiuolaikiško
gyvenimo aspektas – verslą sukurti, dirbti daugeliui užtenka kompiuterio ir
interneto ryšio, o gyvenimas patrauklioje, švarioje ir netriukšmingoje vietoje vis
labiau vilioja nei miesto šurmulys.

Taigi krašto vizija – šiuolaikiškas
gyvenimas gamtos ritmu. Tai siunčiama žinia mums visiems, investuotojams,
turistams bei būsimiems krašto gyventojams. Strateginis plėtros planas bus
įgyvendinamas jame numatytas priemones perkeliant į kiekvienų metų savivaldybės
strateginio veiklos plano programas ir taip užtikrinant plano įgyvendinimo
kontrolę bei poveikio rajono raidai vertinimą. Šiuo planu vadovausis ne tik Varėnos
rajono savivaldybės administracija, bet ir savivaldybės biudžetinės, viešosios
įstaigos bei kontroliuojamos įmonės, planuodamos savo veiklą ir rengdamos savo
planus. 

Solveiga Žukienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
 


Naujienos iš interneto

Rašyti komentarą

Daugiau straipsnių