Danielius Jakubavičius

Kvieičiu pasižiūrėti 2012 m. rudens šventės Simne su kapelų "Tarškutis" ir "Simnyčia" koncertu. Vlado Krušnos archyvas.