Šiųmečiai abiturientai iš karto po šv. Velykų turėjo susikaupti ir laikyti pirmąjį brandos egzaminą. Balandžio 4-ąją  į valstybinio užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalį rinkosi ir Alytaus rajono bendrojo ugdymo, ir profesinių mokyklų abiturientai. Egzaminų sesija tęsis iki vasaros vidurio. Geriausių rezultatų pasiekusiems rajono abiturientams savivaldybė skirs premijas.

Valstybinį užsienio kalbos egzaminą laikė 64 Alytaus rajono abiturientai, iš jų keturi profesinės mokyklos moksleiviai.

Anglų kalbos kalbėjimo dalies egzaminas vyko Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Jį laikė 62 rajono bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų abiturientai.

Iš visų užsienio  kalbos egzaminą laikiusių mokinių tik du pasirinko rusų kalbos egzaminą. Pastariesiems teko vykti į Druskininkus. Egzaminas vyko „Ryto“ gimnazijoje.

Kitų užsienio kalbų egzaminų rajono abiturientai nelaikys. Vokiečių kalbos nemokoma, o prancūzų laikyti nepasirinko.

Abiturientai gan anksti turėjo nuspręsti, kokius brandos egzaminus laikys ir mokyklų administracijas informuoti iki vasario 24 d., o dėl menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo dar anksčiau – iki sausio 16 d.  

Iš viso valstybinius brandos egzaminus laikys 177 Alytaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientai, iš jų 112 bendrojo ugdymo, 65 profesinių – Simno žemės ūkio ir Daugų technologijos ir verslo – mokyklų mokiniai.

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) praneša, kad norint palaipsniui pereiti prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per egzaminus turi naudotis tik juodos spalvos tušinukais ir negali naudotis korektūros priemonėmis. Visų valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d., apeliacijos dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų išnagrinėtos iki liepos 20 d.

Apeliaciją bus galima pateikti per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas vertinamas iš naujo.

Norint baigti mokyklą ir gauti brandos atestatą, privaloma išlaikyti 2 brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną laisvai pasirinktą. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose būtinas užsienio kalbos bei matematikos egzaminas, pastarojo nereikia tik pretenduojantiems į menų studijas.

Alytaus rajono savivaldybė trims geriausiems rajono abiturientams skiria premijas arba atminimo dovanas, siekiant skatinti rajono moksleivius siekti gerų mokymosi rezultatų. Kandidatas premijai (atminimo dovanai) gauti turi turėti ne žemesnius kaip 9–10 balų visų individualaus plano dalykų  metinius ir mokyklinių egzaminų įvertinimus, būti išlaikęs  bent dviejų dalykų valstybinius brandos egzaminus ir turintis ne žemesnius kaip 86 balų  įvertinimus. Išlaikius daugiau kaip  dviejų dalykų valstybinius egzaminus, imami dviejų dalykų geriausi įvertinimai,  o likusių dalykų  valstybinių egzaminų įvertinimai turi būti  ne žemesni kaip 50 balų. Esant vienodoms sąlygoms, atsižvelgiama į  abituriento pasiektus rezultatus respublikinėse ir rajoninėse olimpiadose, dalyvavimą rajono Mokinių taryboje ir mokinių organizacijose.

Alytaus rajono savivaldybės informacija