Šiandien, birželio 23 d., Aly­taus ko­le­gi­jo­je vy­ko aukštojo mokslo di­plo­mų įtei­ki­mo ceremonija. Diplomai  įteikti  inžinerijos, informatikos, vadybos, medicininės reabilitacijos mokslų absolventams, tarp jų 13-ai Alytaus rajono studentų. Juos pasveikinti atvyko Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.

Absolventus į savarankiško gyvenimo kelią išlydėjo ir tęsti mokslus palinkėjo Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius, gavus diplomus sveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Tai  20-oji Alytaus kolegijos absolventų laida. Įteikti 137 aukštojo mokslo diplomai, iš jų 8 - su pagyrimu. 49 absolventai gavo pa­dė­kas už pui­kius stu­di­jų rezul­ta­tus, aktyvią studentišką ir aktyvią visuomeninę veiklą bei sėkmingą dalyvavimą tarptautinėse aukštojo mokslo studijų programose.

Alytaus rajono savivaldybės informacija