Birželio mėn. 9d. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko renginys "AMBC VASARA 2018" kurį organizavo AMBC ir senjorų klubas "Labas pavakarys". Dalyvavo bendruomenės centro kolektyvai: "Pavakarys" ir "Dzūkijos aidas", vad. R. ir A. Tamašauskai, "Dzūkija", vad. M. Miliauskienė, "Verseka" ir "Kitoks", vad. G. Bartninkienė, "Šlamutis", vad. B. Žėkienė, "Alyta" ir "Keturnytis", vad. J. Janulynienė, "Dobilėlis", vad. D. Petrukaitienė, "Šilagėlė", vad. A. Zamblauskienė. "Yvuški", vad. L. is S. Ilarionovai.
Dėkojame bendruomenės centro Direktorei gerb. Loretai Trainavičienei už nuoširdumą rūpestį ruošiant šį renginį, bei visiems kolektyvams ir jų vadovams už dalyvavimą.
Alytaus m. senjorų klubas "Labas pavakarys"