Gegužės 21 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Miroslavo skyriuje vyko II mokymosi pusmečio mokinių koncertas – atsiskaitymas. Mokiniai pademonstravo patobulintus metų eigoje techninius grojimo įgūdžius, išreiškė savo nuomonę apie meninius improvizacinius niuansus, atlikdami muzikinius kūrinius fortepijonu ir gitara (mokinių mokytojai Laima Zalanskienė; Gintautas Pikūnas). Tiek mokytojai, tiek mokiniai pasidalijo savo įžvalgomis apie ,,praskriejusius“ mokslo metus, apie vykusias edukacijas, apie dalyvavimą respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose, apie įgytas scenines patirtis. Klausytojai – tėveliai ir artimieji, negailėjo plojimų bei  šypsenų jauniesiems atlikėjams. Koncerto metu skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai – elegantiški, išdidūs, greiti ir nuotaikingi, lėti ir verčiantys susimąstyti. Už mokyklos vardo garsinimą, puikų mokymąsi, aktyvų dalyvavimą kūrybinėse veiklose mokytoja metodininkė vykdanti mokyklos direktoriaus funkcijas L. Zalanskienė įteikė padėkas šiems mokyklos mokiniams - Sandrai Babarskaitei (6 fortepijono klasė); Kornelijai Jencevičiūtei (tęstinio gitaros mokymosi 1 metai); Arnui Babarskui (4 gitaros klasė) ir Ramintui Žvirbliui (5 fortepijono klasė). Gausių aplodismentų sulaukė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojų instrumentinis ansamblis – Algirdas Glovickis (smuikas); Margarita Ivanauskienė (kanklės); Ramunė Simanavičienė (akordeonas) ir G. Pikūnas (gitara). Mokiniams tai buvo puiki švietėjiška edukacija, kurios metu buvo pristatyti skirtingi instrumentai, jų sandara, skambėjimo galimybės; mokytojams – praktinės bei metodinės patirties pasidalijimas, o tėveliams klausymo metu skirta kūrybiška užduotis -  išgirsti ir pavaizduoti popieriaus lape, kas gi ta meninė improvizacija. Smagu, jog tokie bendrystės renginiai skatina tarpusavio supratimą, toleranciją ir suteikia galimybę kūrybiškai improvizuoti.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija