Alytaus rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pradės įgyvendinti projektą, kurio dėka gyventojams, kurių gyvenvietėse nėra įstaigos padalinių, bus pagerintas pirminio lygio sveikatos paslaugų prieinamumas. 

Sveikatos priežiūros gerinimo projektą viešoji įstaiga Alytaus rajono PSPC įgyvendins kartu su  partneriu – Centrine Voronovo rajono (Baltarusija) ligonine. 

Projektas bus finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Programa finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. 

Projekto tikslas – padidinti medicininių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei pagerinti jų kokybę kaimiškose vietovėse. 

Įgyvendindama projektą, sveikatos įstaiga įsigis tris specialius automobilius,  kuriuose bus diagnostinės įrangos komplektas, kita medicininė ir darbo įranga. Medikams bus organizuojami mokymai ir stažuotės, konferencijos. 

„Pagerės medicininių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas gyventojams bei jų kokybė. Atvykę medikai pas ligonį galės atlikti diagnostiką, kai kuriuos tyrimus, skirti gydymą, išrašyti elektroninį receptą, elektroninį siuntimą pas aukštesnio lygio sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“, – sakė Alytaus rajono PSPC direktorius Gediminas Krasauskas. 

Projekto trukmė – 18 mėn., vertė  – 453 005,13  Eur, Alytaus rajono PSPC dalis – 26 945,24 Eur, Voronovo ligoninės – 18 355,27 Eur. 

Prie Alytaus rajono PSPC prisirašę beveik 17900 pacientų, jam priklauso seniūnijose esančios penkios ambulatorijos, penkiolika bendruomenės medicinos punktų, trys bendrosios praktikos gydytojų kabinetai, Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. 

Sveikatos įstaiga nuo 2016 m. įgyvendina projektą „Integrali pagalba į namus Alytaus rajone“ – sunkiai sergantiems, neįgaliems rajono gyventojams teikiamos slaugos ir socialinių paslaugų paslaugos namuose. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija