Alytaus rajono kaimo bendruomenės ir ūkininkai, ypač laikantys pienines karves, kviečiami teikti prašymus paramai gauti

 Alytaus rajono kaimo bendruomenės ir ūkininkai, ypač laikantys pienines karves, kviečiami teikti prašymus paramai gauti

Alytaus rajono savivaldybės administracija kviečia
teikti prašymus pagal Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo
bendruomenių projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Prašymai
teikiami Alytaus rajono savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui iki 2023
m. balandžio 11 d. 17:00 val. adresu Pulko g. 21, Alytus arba el.
paštu 
info@arsa.lt.

Paraiškas gali
teikti  ūkininkai, kooperatyvai,  žemės ūkio įmonės, įstaigos, žemės
ūkio bendrovės, organizacijos,  asociacijos, kaimo bendruomenės, 
registruotos ir veikiančios Alytaus rajone, bei kiti pareiškėjai, atitinkantys
Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų
finansavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

Norėdami gauti
paramą, turite pateikti:

 • nustatytos
  formos prašymą lėšoms gauti 
  (1 priedas)
 • išlaidas
  ir apmokėjimą pateisinančius dokumentus (tuo atveju, jeigu išlaidos buvo
  patirtos ir apmokėtos paramos gavėjo).
 • registracijos
  pažymėjimo kopiją (jei teikia juridinis asmuo) arba ūkininko pažymėjimo
  kopiją (jei teikia ūkininkas);
 • dokumento,
  įrodančio, kad pareiškėjas yra gavęs paramą iš nacionalinių, Europos
  Sąjungos ar kitų užsienio donorų fondų, jei prašomos lėšos yra skirtos
  parengtam projektui bendrai finansuoti, kopiją;
 • Pareiškėjas, norintis gauti paramą pagal aprašo 6-1 punktą, pateikia
  prašymą 
  (1 priedas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  išrašą iš Ūkinių gyvūnų registro, patvirtinantį laikomų pieninių karvių registraciją
  Ūkinių gyvūnų registre ir karvių bandų registravimą Alytaus rajone.

Programos
finansinės paramos formas ir finansavimo sąlygas, prašymų pateikimo tvarką,
reikalingus dokumentus ir kitą informaciją rasite Alytaus rajono savivaldybės
interneto svetainėje 
www.arsa.lt  paskyroje „Veikla“ -> „Veiklos sritys“ ->
„Bendruomenės“ 
ČIA

Daugiau
informacijos telefonu Jums suteiks:

Kaimo
bendruomenėms – Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė,
                           tel.
8 674 24020, el. p. 
andre.zeneviciene@arsa.lt

Ūkininkams,
laikantiems pienines karves, – Žemės ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė,
tel. 8 671 75318, el. p. 
irma.stenioniene@arsa.lt


Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo
bendruomenių projektų finansavimo tvarkos aprašas ir prašymas suteikti
finansinę paramą


Rašyti komentarą