Birželio 7 d. nuaidėjęs skambutis, pradinių klasių mokinius pakvietė atostogauti, o jų mokytojas bei priešmokyklinio ugdymo pedagoges – pasidalinti gerąja patirtimi, sukaupta per 2018-2019 mokslo metus ,   bei tęsti jau 17 metų  rajone vykstantį renginį „Pradinuko vasara“.

            Atsižvelgiant, į etninės kultūros ugdymo programą-formuoti asmens kompetenciją, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę įvairovę ir dalyvauti kultūrinės raiškos veikloje,  seminaras vyko Lenkijos respublikos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje.

            Seminaras „Etninės kultūros integracija ir veiklos organizavimas netradicinėse erdvėse“ vyko birželio mėn. 11-12 d. Pirmąją dieną mokytojos stebėjo pamokas, kurių metu pagilino žinias apie etninės kultūros integravimą į ugdymo procesą ir jų taikymą kasdieninėje veikloje bei netradicinėse erdvėse, pasikeitė gerosios veiklos patirtimi. Susipažinome su lietuviškų mokyklų Lenkijoje ypatumais, naujausiais švietimo sistemos pokyčiais bei projektais, kuriais teikiamos galimybės ugdymo turinio diferencijavimui, individualizavimui, dalykų integravimui, įvairesnės nepamokinio, kultūrinio, meninio pažinimo, neformaliojo švietimo veiklos organizavimui netradicinėse erdvėse.

             Antrą dieną domėjomis Punsko istorija, lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo galimybėmis, susitikome su Punsko bendruomenės nariais, lankėmės Punsko bažnyčioje, J. Vainos muziejuje, skansene. Ypač didelį įspūdį paliko mūsų protėvių  Jotvingių gyvenvietė.

            Dėkojame Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos direktoriui, mokytojoms ir vaikučiams už lietuvišką šokį ir dainą,  rajono pradinių klasių metodinės grupės  vadovei Astai Šarkelienei už seminaro organizavimą , bei Jurgitai Andriuškevičienei už nutiestą „tiltą“ tarp Alytaus rajono pradinių klasių bei Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos mokytojų.         

  

                                                                 Miroslavo gimnazijos mokytoja Angelė Narkunienė