Alytaus rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Komunalinio ūkio architektūros  skyriaus  vyriausiojo specialisto – darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms.


Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

4. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir įvairiomis interneto naršyklėmis;

5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Komunalinio ūkio architektūros  skyriaus  vyriausiojo specialisto – darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (baziniais dydžiais) – 7,5, priėmimo į darbą metu gali būti nustatyta iki 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Išsami informacija skelbiama čia

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. įskaitytinai. Dokumentų pateikimo būdas (per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą) el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. Nr. (8 315) 69 010, (8 315) 69 009, el. p., algirdas.latvys@arsa.lt. irma.mikailionyte@arsa.lterinija.perednikaite@arsa.lt


Alytaus rajono savivaldybės informacija