Alytaus r.meno ir sporto m-klos absolventų išleistuvės “Kylu paukščiu iš meno sodo” (foto)

 Alytaus r.meno ir sporto m-klos absolventų išleistuvės “Kylu paukščiu iš meno sodo” (foto)

Tradicinį koncerto „Kylu paukščiu iš meno sodo
– 2018“ aprašymą pradedu Algimanto Mackaus žodžiais:                                                                                                                                                                                                             
„Kiekvieną rudenį iš mano žemės skrenda paukščiai, kiekvieną rudenį
palieka tėviškėj lizdus. Kiekvieną rudenį jie skrenda, kad sugrįžtų, kai vėl į
žemę grįš pavasaris skardus“.

Kai į Alytaus r. meno ir sporto mokyklą
sugrįžta pavasaris ir parskrenda iš šiltųjų kraštų paukščiai, tai iš mūsų meno
sodo pakyla ir, išskleidę sparnus, išskrenda gausus būrys mokyklos absolventų.
Šiais 2018-aisiais metais  skrenda
dvylika muzikos skyriaus jaunųjų muzikantų  ir du sporto skyriaus jaunuoliai.  Susirinkusius į šventę pasveikino ir linkėjo
džiaugsmingų akimirkų sužėrėti visais mokykloje išmoktais talentais  Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė
Dovilė Geležauskaitė.  Kaip linkėjo, taip
ir įvyko. Vienas kitą keisdami, vienas už kitą puikiau grodami, lipo į sceną:
Austėja Ivanauskaitė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė), Austėja
Bagdanavičiūtė ir Meda Rutkauskaitė (mokytoja-metodininkė Laima Zalanskienė),
Kornelija Jencevičiūtė ir Kamilė Valvonytė (mokytojas Gintautas Pikūnas),
Gabija Zapolskaitė (mokytojas Aidas Tamulevičius). Šventės kulminacija buvo
iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas ir visų keturiolikos
absolventų pasakytas padėkos žodis mokytojams už įdėtą triūsą ir nuoširdumą,
draugiškumą ir patarimą, įskeltą muzikos kibirkštį ir gyvenimišką
patirtį-tradiciją-novatoriškumą: AČIŪ . Pakvietus į sceną III-ojo amžiaus
universiteto moterų ansamblį (vad. Stasė Maževičienė), visi susimąstę klausė,
rodos, tokių paprastų tiesų: nenustoti mokytis, degti noru, domėtis naujais
dalykais ir nepasenti … . Tęsdama pradėtą mintį, muzikos, dailės ir sporto skyriaus
mokytojams už atsakingą kūrybinį pedagoginį darbą mokyklos direktorė Dovilė
Geležauskaitė įteikė padėkas. Koncerto vedančiosios, vyresnioji mokytoja Joana
Laugalienė ir absolventė Austėja Ivanauskaitė, kvietė  visus nusifotografuoti Lietuvos Šimtmečio
bendrai nuotraukai, o aš šią trumpą žinutę noriu baigti vėl Algimanto Mackaus
perfrazuotais žodžiais: „ Kiekvieną pavasarį iš mūsų meno sodo skrenda
paukščiai, kiekvieną pavasarį jie skrenda dideliais būriais, kad niekas ilgoje
kelionėj nepalūžtų, kad širdį atgaivintų tėviškės sapnais. Sėkmės…“ .

                                                                                    
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos


 mokytojas-metodininkas Algirdas Glovickis


Rašyti komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *