Štai kaip šokių festivalyje „Narpulynė" koncertavo Apolionija Zizirskienė ir grupė „Bent":