Krašto apsaugos ministerija š.m. spalio 9 d. Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje (toliau – DKBUB) organizavo jau tradicine tapusią Krašto apsaugos dieną.Šis renginys – tai pilietinio ugdymo ir Lietuvos kariuomenės pažinimo Lietuvos kariuomenės daliniuose pamoka vyresniųjų klasių mokiniams, kuria siekiama sustiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšį bei glaudinti kariuomenės bendradarbiavimą su ugdymo institucijomis.

Renginio metu vyresniųjų klasių mokiniai susipažino su Lietuvos kariuomene, Lietuvos krašto apsaugos sistema, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Dainavos apygardos 1-ąja rinktine, Ulonų batalionu, kareivio ir karininko profesijomis. Kariai mokiniams dalijo informacines skrajutes apie tai, kaip pasirengti ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui, ką reikia žinoti apie pasipriešinimą ir Lietuvos kariuomenę, kur kreiptis norint atlikti privalomąją karo tarnybą. Taip pat priminė, kad pareigą Tėvynei galima atlikti: atliekant nuolatinę privalomąją karo tarnybą, įstojant į Lietuvos karo akademiją, dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, ištarnavus ne mažiau kaip 3 metus savanorių karo tarnyboje ar kitoje tarnyboje aktyviajame rezerve. Didžiausio jaunimo susidomėjimo sulaukė Ulonų bataliono ginkluotės bei karinės technikos pristatymas. Visiems mokiniams, dalyvavusiems Krašto apsaugos dienos renginyje, buvo išduoti specialūs Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio pasirašyti pažymėjimai.

Dėkojame Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento vyr.specialistui vyr. ltn. Sauliui Pauliui Triponiui ir Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyr. verbuotojui vyr. srž. Romui Ramanauskui už pakvietimą dalyvauti Krašto apsaugos dienos minėjimo renginyje bei atsakingą rūpestį ugdant jaunuosius šalies patriotus.

 

Butrimonių gimnazijos socialinė pedagogė Ramutė Jablonskienė

 

 

Nuotraukose:

Pav. 1: Butrimonių gimnazistai aktyviai dalyvauja pilietiškumą ir patriotiškumą ugdančiuose renginiuose.

Pav.2: Aktyvus Butrimonių gimnazijos jaunasis šaulys Martynas Gudukas teigė rimtai galvojąs apie sukarintą profesiją.

Pav.3: Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyr. verbuotojas vyr. srž. Romas Ramanauskas mokiniams dalijo informacinius leidinius.

Pav.4: Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyr. verbuotojas vyr. srž. Romas Ramanauskas kvietė jaunimą būti savo šalies patriotais.