Danielius Jakubavičius

Kviečiu prisiminti kaip dar 1999 metais Alytaus r. Vankiškių km. dainavo Janukaičių šeima (Danutė, Ramunė, Ina ir Henrikas). 

Iš Vlado Krušnos archyvo: