Daugų ir Alovės mokiniai Kaune minėjo Maironio dieną

 Daugų ir Alovės mokiniai Kaune minėjo Maironio dieną

  Spalio 27 dieną Alytaus r. Daugų Vlado Mirono
gimnazijos Alovės ugdymo skyriaus MAIRONIEČIŲ būrelio nariai ir Daugų Vlado
Mirono gimnazijos 7A klasės mokiniai, gerai besimokantys lietuvių kalbą ir
literatūrą, dalyvavo Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vykusiame
renginyje  MAIRONIO DIENA. Šis renginys
skirtas Jono Mačiulio- Maironio 155-osioms gimimo metinėms, jį  organizavo Lietuvos maironiečių draugijos
sambūris.

 
Renginio metu buvo organizuota ekskursija ,, Pasivaikščiokime po
Maironio senamiestį“, ją vedė universitetinės gimnazijos maironiečiai. Tai buvo
neįprasta galimybė atvykusiems mokiniams susipažinti su iškiliuoju poetu kitose
edukacinėse erdvėse: gimnazija ir  kunigų
seminarija ( čia mokėsi Maironis), namais, kuriuose poetas gyveno (dabar tai Maironio
lietuvių literatūros muziejus), Kauno miesto ligonine, kur poetas gydėsi ir
mirė. Mokiniai turėjo galimybę Kauno arkikatedros bazilikoje pamatyti Maironio
kriptą, o aplankytos vietos leido geriau pažinti poeto asmenybę.

   Vėliau šventiniame renginyje, kuris vyko
universitetinėje gimnazijoje, poetė Erika Drungytė ir Maironio lietuvių
literatūros muziejaus darbuotoja papasakojo apie Maironio gyvenamojo
laikotarpio atmosferą, Maironio asmenybės savitumą, jo namų tradicijas.
Maironiečiai grojo, skaitė savo sukurtą poeziją.  Renginyje dalyvavo ne tik maironiečiai, bet ir
universitetinės gimnazijos bendruomenė.

   Ši maironiečių šventė, nauji potyriai  galėtų būti 
pradžia ir naujos veiklos, bendradarbiaujant Alytayus r. Daugų Vlado
Mirono gimnazijai ir  Alovės ugdymo
skyriui. Galima numatyti bendras neformaliojo ugdymo galimybes- mokyklos gidų
rengimą, kai mokiniai savo  mokyklos istoriją,
mokyklos muziejų ekspozicijas,  gimtojo
krašto apylinkių istorijas pristato gimtąja ir užsienio kalbomis, be to,  tai būtų ir ugdymo karjerai programos
kryptis.

Lietuvių kalbos mokytoja


Irena Sakalauskienė


Rašyti komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *