Artėjant tradicinėms Lietuvių kalbos dienoms (02 – 13 -03 -11), kurių tikslas stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, vasario 8 – 12 dienomis gimnazijos Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenė – priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, pailgintos grupės vaikai, 1 – 10 klasių mokiniai, mokytojai, tėveliai ir seneliai – dalyvavo garsiniuose skaitymuose ,, O kas gi tu esi, Tėvyne?‘‘. Pamokose skambėjo poetiniai Vlado Mozuriūno, Justino Marcinkevičiaus, Maironio, Janinos Degutytės posmai apie Lietuvos gamtą, istorinę Tėvynės praeitį, žmones, garsinusius šalį, gimtąją kalbą, jos grožį bei reikšmę.

Prasmingą raiškųjį skaitinį pradinių klasių mokiniams skyrė Alovės bibliotekos bibliotekininkė Birutė Jarusevičienė. 3 – 4 klasės mokiniai džiaugiasi, kad jų mokytoja Renata Miškauskienė į lietuvių kalbos pamoką skaityti Jono Jakšto ir Janinos Degutytės poezijos pakvietė savo dukras Rimantę bei Rugilę.

  Garsiniai skaitymai,, O kas gi tu esi, Tėvyne?‘‘, subūrę Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenę, visiems skleidžia žinią Mikalojaus Daukšos žodžiais: ,,Ne žemės derlumu,ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“.

  Džiaugdamiesi nuoširdžiu bendradarbiavimu dėkojame Alovės bibliotekos bibliotekininkei Birutei Jarusevičienei, ketvirtos klasės mokinio Rojaus močiutei Janinai Bingelienei, Džesikos mamai Rūtai Šatrauskienei, šeštoko Tito mamai Sandrai Mazaliauskienei ( kviečiame pasižiūrėti vaizdo įrašą) ir visiems tėveliams už prasmingus skaitinius, buvimą kartu bei dalyvavimą Lietuvių kalbos dienų renginyje.

Laima Ryženinienė Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus vyr. lietuvių kalbos mokytoja