Danielius Jakubavičius

Štai taip atrodė humoro grupė "Sprigtas" apie 2000 metus Simne. Renginį vedė Irena Abromavičienė ir Arūnas Narauskas. Ačiū A. Narauskui už video kadrų pasidalijimą, Sauliui Belickui už suskaitmeninimą.