2019 07 18 d. Simne mirė didelių gabumų muzikantas ir dainininkas Robertas Slavėnas.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

P.S. Paskutinį koncertą a.a Robertas atliko kartu su Kumečių kapela Radžiūnų km. Alytaus r.