Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Inga Bielevičienė Varėnos sveikatingumo klubo "Saulingė" prezidentė, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja metodininkė, Vilniaus asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ preziudimo narė, RIUKKPA narė

Vaikystė – tai brangus ir negrįžtamai prabėgantis laikas, kai vaikai sparčiai auga ir bręsta. Kūno kultūra nuo pat darželio teikia galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo džiaugsmą.  Vaikų darželis yra palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti gyvenimo įgūdžius, tarp jų ir sveikos gyvensenos. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojos metodininkės Ingos Bielevičienės veiklos sritis – kūno kultūra, sveika gyvensena nuo mažens. Nuo 2000 metų  ji aktyviai dalyvauja įvairuose rajoniniuose, respublikiniuose  projektuose: nuo 2002 m. „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo mažens“, nuo 2004 m.-  respublikiniuose ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projektuose ir t .t.   I. Bielevičienė išleido pažintinę knygelę „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis“ (2000), publikuoja straipsnius rajoninėje spaudoje. Vykdė ir vykdo sveikatos programas: „Šeima – tautos stiprybės šaltinis“, sporto projektą „Sveika bendruomenė – sveika tauta“, sveikatingumo projektą „Sveikatos versmė“ t.t.  Teikia konsultacijas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, vaikams, tėvams. Dalyvauja šių įstaigų ugdytinių, mokytojų, tėvų susirinkimuose, skaito pranešimus. Veda seminarus rajono ir respublikos pedagogams sveikatingumo temomis. Ypatingai gerai sekasi vesti ir organizuoti sveikatingumo, sportinius renginius, šventes, atviras vaikų veiklas pedagogams ir miesto bendruomenei. Yra šiuolaikinio šokio grupių „Išdykėlės“, „Saulingė“, vadovė.

Inga Bielevičienė gimė 1971 m. kovo 18 dieną. 1978-1989 mokėsi Varėnos 2-ojoje vid. mokykloje, 1989-1993 studijavo LKKI (kūno kultūros dėstytojos spec.), 1999-2002 mokėsi Vilniaus PPRC (suteikta sveikatos ugdymo konsultantės kvalifikacija). Nuolat kelia kvalifikaciją respublikiniuose, tarptautiniuose seminaruose. Tai veikli, kūrybinga, atsakinga, priimanti pokyčius asmenybė.

            Apdovanota daugeliu apdovanojimų, nemažai laimėta konkursų, suteikta nominacijų.

 

                                                           Parengė Laimutė Cibulskienė

                                                   Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė