Apie 2000 metus Juozas Kavaliauskas kartu su Raimonda Remeikiene, Apolionija Zizirskiene ir Gintautu Šmitu koncertavo berods Meteliuose.

Vlado Krušnos archyvas