Kviečiame pažiūrėti Alytaus r. Kurnėnų Lauryno Radziukyno m-klos atvirų durų savaitės 2-osios dienos vakaro koncerto ištraukos.

Video:

Pirmoji diena: