Istorinėje Kurnėnų mokykloje – liepos 7 d. įvyko istorinis momentas. Iš Jungtinių Amerikos Valstijų apsilankė mokyklos mecenato Lauryno Radziukyno vaikaitis John‘as Radkins‘as su žmona  Angie. Svečias susitiko su Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku. Dalyvavo Valstybės dienai skirtame minėjime mokykloje, kurį organizavo  Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugija.

Su Lauryno Radziukyno vaikaičiu mokykloje susitiko Seimo narys Robertas Šarknickas, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, jos pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, buvusi mokyklos direktorė Antanina Urmanavičienė, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos pirmininkas Ramūnas Kručkauskas.

Meras A. Vrubliauskas svečiui ir susirinkusiems pristatė mokyklos pastatų komplekso pritaikymo visuomenei projektą.  

„Savivaldybė parengė tvarkomuosius paveldosaugos ir techninius projektus, kurių vertė 1 mln. 200 tūkst. Eur. Mokyklos tvarkymo darbai prasidės dar šiais metais ir vyks 4 etapais. Bus sutvarkytas mokyklos fasadas, stogas, vidaus patalpos. Mokykla bus pritaikyta švietimo veiklai, edukacijoms vykdyti, renginiams organizuoti “, – kalbėjo A. Vrubliauskas.

Mokyklos tvarkymo projektai bus finansuojami Europos Sąjungos, Alytaus rajono vietos plėtros strategijos ir savivaldybės lėšomis, taip pat ieškoma kitų finansavimo šaltinių.

Pirmame mokyklos tvarkymo etape įgyvendinamas projektas „Pivašiūnų amatų centro veiklos plėtra Kurnėnuose“. Finansavimas jau gautas iš ES struktūrinių fondų. Netrukus prasidės  mokyklos fasado ir stogo tvarkomieji paveldosaugos darbai, sąlygų tradiciniams amatams vystyti sudarymas ir įrangos įsigijimas.

Antruoju etapu numatoma atnaujinti pusrūsio patalpas, inžinerinius tinklus, įrengti virtuvę, skirtą kulinarinio paveldo veikloms vystyti, sutvarkyti kitas pagalbines patalpas. Projektas „Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms“ šiuo metu pateiktas vertinimui.

Trečiuoju etapu planuojama atnaujinti pirmojo aukšto, įvairių edukacinių veiklų įgyvendinimui ir renginių dalyvių apgyvendinimui skirtas patalpas. Šio etapo projektas būtų finansuojamas  „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos 2015–2020 metams“ lėšomis.

Paskutiniu, ketvirtuoju etapu, numatomi baigiamieji  pastato paveldosaugos ir bendrastatybiniai tvarkomieji darbai.

Meras A. Vrubliauskas padėkojo labdario giminaičiui John‘ui Radkins‘ui už jo senelio kilnų darbą – mokyklos pastatymą,  Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijai – už istorinės atminties puoselėjimą, glaudų bendradarbiavimą su rajono savivaldybe.  

John‘ui Radkins‘ui ir jo žmonai Agnie meras A. Vrubliauskas padovanojo Lietuvos istorinę vėliavą ir knygą apie Alytaus rajoną, susirinkusiems – tortą, puoštą Lietuvos trispalve. 

Monsinjoras Leonas Jakimavičius palaimino renginio dalyvius.

Kiekvieną vasaros šeštadienį Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos savanoriai rengia atvirų durų dienas mokykloje. Atvykusius supažindina su mokyklos istorija, jos mecenatu L. Radziukyno asmenybe. Draugijos narys Kazimieras Sventickas pasidžiaugė užmegztu ir palaikomu ryšiu su L. Radziukyno giminaičiais.

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pastatai yra kultūros paveldo objektas, priklausantis Alytaus rajono savivaldybei. 1934–1936 metais vykdytus statybos darbus finansavo Kurnėnuose gimęs ir augęs Laurynas Radziukynas, kurio vardu 1992 metais mokykla ir buvo pavadinta. Statybinės medžiagos, mokykliniai suolai, lentos, stiklai langams, radiatoriai, čiaupai buvo atvežti iš Čikagos, kur gyveno L. Radziukynas. Tik plytos ir čerpės pirktos Marijampolėje.

Autentiškomis yra išlikę dauguma statyboje, apdailoje panaudotų medžiagų, viena klasė su autentiškais to laikmečio suolais, lenta. Kultūros paveldo vertybe yra laikoma vėjo jėgainė. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija