Žnaibant žiemos šaltukui, Matuizų bibliotekoje Sausio 13-oji, Laisvės Gynėjų diena, paminėta dviem renginiais : dalyvaujant akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir renginiu „Jie paaukojo gyvybes, gyvybes už laisvą Lietuvą“. Įsisegėme neužmirštuolės žiedą, kaip atminties ir pagarbos simbolį. Laisvės gynėjams bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė uždegė žvakutes, skaitė ištraukas iš naujai išleistos knygos „Mes buvome ten...“ 1991 metų sausio 13-oji. Jauniesiems skaitytojams, buvo įdomu sužinoti žmonių gyvus liudijimus, 14-kos Lietuvos laisvės gynėjų biografijas bei įamžinimo detales, juk šiems skausmingiems įvykiams jau 27 metai. Matuizų pagrindinės mokyklos mokiniai su mokytojomis Nijole Kamarauskiene ir Jolita Prakapiene paruošė montažą, vaikai deklamavo eilėraščius, skaitė Sausio 13-osios testamentą, vardijo žuvusiųjų pavardes taip pat klausėsi Malvinos Jakučionienės skaitomų eilių. Žiūrėjome vaizdine medžiagą „Sausio 13-oji LRT“. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius. Vaikų piešiniuose Sausio 13-osios tema atsispindi skausmas ir viltis: tankai, nekalti žmonės, kryžiai, žvakutės Lietuvos laisvės gynėjams. Tuo pačiu pavadinimu bibliotekoje veikė spaudinių paroda. Tebus tų dienų įvykiai visada gyvi kiekvieno lietuvio širdyje.

 

                                                                Matuizų bibliotekos bibliotekininkė Vidutė Stadalnykienė