Šalia Varčios girios Alytaus r. Meškučių kaime slampinėjęs ir avis pjovęs vilkas, nepaliko ramybėje ir paskutinių likusių šių gyvulėlių... Užpraeitą naktį nugalabijo ir vienintelę Veronikos Sabaitienės sodybos kiemelyje labai saugotą avelę. 

Lyg tai nujausdama, pati moteris juokais prieš tai prasitarė, jog vilkas iš čia išsinešdins, tik kai visas avis "išsineš"....