Šiandien, rugsėjo mėn. 18 dieną netikėtai mirė Vytautas Sinkevičius Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo seniūnijos seniūnas.
Vytautas Sinkevičius gimęs 1959 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
V. Sinkevičius šarvojamas antradienį 15 val. Miroslavo šarvojimo salėje. Karstas išnešamas ketvirtadienį 12 val. Laidotuvės vyks Metelių kapinėse.