Netradicinė karjeros ugdymo pamoka Pivašiūnų gimnazijos mokiniams

 Netradicinė  karjeros ugdymo pamoka Pivašiūnų gimnazijos mokiniams

Gyvenimo
kelio pasirinkimas – dažnam jaunuoliui iššūkius kelianti užduotis. Daugiausia
klausimų kyla tada, kai baigus mokyklą reikia pradėti galvoti apie ateitį, apie
profesijos pasirinkimą ir kurį laiką mistiškai skambantį karjeros planavimo
kelią. Visos mintys ir apmąstymai veda prie kelių pagrindinių klausimų: „kas aš
esu?“, „kokios ateities aš noriu?“. 
Nesuklysime sakydami, kad kiekvienas teisingas pasirinkimas prasideda
nuo savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi. Taip yra ir renkantis profesiją:
mokėjimas suvokti savo stipriąsias savybes, sąmoningumas, realistinis aplinkos
suvokimas ir sugebėjimas formuluoti tikslus bei rasti efektyviausius jų
įgyvendinimo būdus yra esminiai teisingo ir sėkmingą ateitį žadančio karjeros
planavimo principai. Vedina šių siekių karjeros planavimo mokytoja Virginija
Venčkauskaitė Pivašiūnų gimnazijos III gimn. klasės karjeros planavimo grupei
pasiūlė ,,Karjeros pamoką kitaip“ Auto Moto Parke.

         III
gimnazijos klasės karjeros planavimo grupės mokiniai Auto  Moto Parke susipažino su jaunuoju Alytaus
rajono verslininku Luku Perminu, jis pasidalino savo sėkmės istorija, kaip
baigęs Pivašiūnų gimnaziją ir išvykęs studijuoti į Daniją ir Meksiką sugrįžo į
Lietuvą.  Mokiniams buvo pravesta
edukacinė pamoka apie sportinius automobilius ir motociklus, gimnazistus
sudomino  Frankenšteinas – savadarbis
automobilis, šį automobilį Lukas pats sukūrė, tai buvo jo studijų Danijoje
diplominis darbas. Mokiniai domėjosi velnio kubilo motociklais, kiekvienas
pasėdėjo sportiniame automobilyje, bagyje, Frankenšteine bei ant Drifit
triratuko ir motociklo. Karjeros pamoką vainikavo pasivažinėjimas su Monster
Truc‘u.

         Tokios netradicinės pamokos didina
mokinių pasitikėjimą savimi, skatina naudotis sukaupta patirtimi, motyvuoja
išsiugdyti gebėjimus, svarbius profesinei karjerai. Pivašiūnų gimnazijos
karjeros planavimo grupės tikslas bendras – pagaliau atrasti savo gyvenimo
vietą. Ar rastume tokį, kuris nenorėtų jaustis socialiai saugus, finansiškai
apsirūpinęs, aplinkinių gerbiamas bei dirbantis savo svajonių darbą? Tyrimais
įrodyta, kad karjeros ugdymo paslaugos prisideda prie asmens mokymosi ir darbo
motyvacijos kūrimo, geresnių mokymosi rezultatų, sėkmingo perėjimo iš vieno
mokymosi lygmens į kitą bei padeda prisitaikyti nuolat besikeičiančioje darbo
rinkoje. Sprendimai, susiję su mokymusi, savirealizacija, profesija bei darbu,
priimami visą gyvenimą, todėl karjeros ugdymo paslaugos taip pat yra aktualios
visą gyvenimą. 

 

Pivašiūnų
gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Auksė Čyžiūtė
Pivašiūnų
gimnazijos pirm. pavaduotoja Dainora Tereščenko


Rašyti komentarą