Kuklus šiemetis sodo žydėjimas buvo Onės Baliukonės gimtojoje sodybvietėje Kančėnuose, netoli Daugų. „Matyt, obelys pramečiuoja,“- buvo bandoma spėlioti. „Atvykusi Onė mėgdavusi šio sodo obuolius,“- vis prisimenama. Rodos, Onė Baliukonė vis dar čia, tarsi ir šį pavasarį į tradicinius „Poezijos pavasarius“ atvykusi ir poetų grupelę iš Vilniaus atsikvietusi.

        Kuklus šiemetis žydėjimas „Onės sodelyje“, bet koks ryškus jisai ir poetės žemiečių kančėniškių, ir jos artimiausių giminaičių vizijose, kurios su šio sodo sutvarkymu susijusios!

        „Ar švies Onės Obelų sodas su akmenų brangakmeniais, didžia dalimi priklausys ir nuo mūsų. Onės grįžimas tebesitęsia. Ačiū jums, kad šiandien pastatėme pirmąją savo Akmuvą,“ – taip prasmingai ir poetiškai Onės atminimui skirtą šventę, kovo mėnesį vykusią Kančėnuose, baiginėjo renginio vedančioji Rita Mikuckienė, o aš jau tada vyliausi, jog kitąkart šios šventės tąsa vyks Onės Baliukonės gimtojo sodo erdvėje per patį obelų žydėjimą. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad poetės gimtojo krašto žmonės siekia įprasminti jos atminimą gimtinėje. O ypač ryškus Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkės Monikos Ražanauskienės bei ARSVB Kančėnų filialo vyresniosios bibliotekininkės, Onei skirtų renginių organizatorės Ritos Mikuckienės iniciatyvumas stengiantis sutvarkyti Onės Baliukonės gimtinę, kur dar išlikusios kelios senosios obelys, viena kriaušė ir pūpso keli buvusios sodybos pamatų akmenys. Žaviuosi idėja toje vietoje susieti akmens ir obels (medžio) simbolius tarsi atliepiant poetės taip mėgtiems akmens, akmuvos įvaizdžiams. O kartu planuojama tėviškę pritaikyti įvairiems kultūriniams, literatūriniams susibūrimams. Ši vieta man sakrali dar ir todėl, jog šalimais esančiose kapinaitėse palaidoti poetės artimieji: tėvai, abu broliai, bei dalis tolimesnių giminaičių. Labai palaikau šias idėjas, juk pati esu kilusi iš Dzūkijos, nuo Alytaus – Varėnos rajonų „rubežiaus“, ir pradedu rinkti medžiagą būsimai knygai apie šio krašto poetus Onę Baliukonę, Antaną Kalanavičių ir Stasį Stacevičių. Kartu norėtųsi, kad Onės Baliukonės gimtinės sutvarkymo idėją palaikytų ir pagal galimybes paremtų visi, kam svarbu, jog Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės atminimas tėviškėje būtų tinkamai įamžintas.

                                                                               Onutė Bradūnienė (Vilnius)

 

*    *    *    *    *    *

         Nuotraukoje:  Kuklus šiemet obelų žydėjimas Onės Baliukonės gimtinėje Kančėnų kaime;  Nuotraukos autorė - Rita Mikuckienė;