Ginkluotas rezistencinis judėjimas Dzūkijos miškuose buvo vienas aktyviausių Lietuvoje. „Mūsų tautos drąsūs vyrai ir moterys prisidėjo prie to, kad šiandien gyvename ir dirbame laisvoje Lietuvoje,“ – sako Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, kartu su LR Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu, mero pavaduoju Arvydu Balčiūnu, Lietuvos šaulių sąjungos atstovais, aktyviais alytiškiais aplankęs legendinio Dzūkijos laisvės kovotojo Vaclovo Voverio-Žaibo ir kitų partizanų žūties vietas, esančias Kalesnininkų miške Pivašiūnų seniūnijoje.

Partizanams atminti uždegtos žvakelės. Išskleidus Lietuvos trispalvę sugiedota „Tautiška giesmė“, tylos minute pagerbtas partizanų atminimas.

Seimo narys L. Kasčiūnas pasidžiaugė, kad istorinė atmintis Dzūkijos krašte gyva.

Žygio sumanytojas alytiškis gydytojas Vytas Jazepčikas.

V. Voveris-Žaibas ir dar 3 partizanai žuvo 1949 m. kovo 7 d. Kostui Kubilinskui išdavus jų vadavietę.

Apie V. Voverį-Žaibą papasakojo alytiškis Vytuolis Valūnas. Pasak jo, Dainavos apygardos vado pavaduotojas, Kazimieraičio rinktinės vadas V. Voveris-Žaibas kilo iš gausios 9 vaikų šeimos, buvo jauniausias iš sūnų. „Nors baigė tik 6 mokyklos skyrius, tačiau buvo sumanus strategas, vadovavo 24 kautynėms, kuriose buvo nukauta 300 sovietų įgulos kareivių “, – sakė V. Valūnas.

V. Voverio ir partizanų žūties vietoje stovi metalinis kryžius ir akmenimis paminklas. Tame pačiame miške stovi atminimo paminklas ir kryžius, žymintis Dainavos apygardos Šarūno rinkinės vado Benedikto Labensko-Labėno ir partizanų žūtį.

Meras A. Vrubliauskas įsitikinęs, kad kelias, vedantis į partizanų žūties ar bunkerių vietas turi būti aiškiai pažymėtas. „Valstybės šimtmečio metais kartu su jauniausiais šauliais, jaunimu organizuosime žygius, aplankysime partizanų žuvimo vietas, pažymėsime kelią į jas“, – sakė rajono vadovas. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija